PIV-Stappenplan 13

Samenvatting:

Eventueel nader overleg tussen de schadebehandelaar en de medisch adviseur

LEIDEND: DE SCHADEBEHANDELAAR/LEIDEND: DE MEDISCH ADVISEUR
Toelichting
– Dit overleg kan zowel mondeling, telefonisch als schriftelijk plaatsvinden;
– De (eventuele) weergave van dit overleg wordt als ‘interne notitie’ betiteld (zie ook stap 9);
– Dit overleg kan overigens op meerdere momenten plaatsvinden, telkens wanneer dat als vertrouwelijke gedachtewisseling nodig is voor de interne standpuntbepaling. 
Toetsingskader / wetgeving / relevante literatuur
– Medische Paragraaf Onderdeel 4 (het medisch advies, MP); zie met name § 4.6 (overleg medisch adviseur-schadebehandelaar en medisch adviseur-andere medisch adviseur) alsmede § 1.5 en § 2.5;
– medisch adviseur; WGBO (art. 7:446 BW e.v.); tuchtrecht;
– schadebehandelaar: geheimhoudingsplicht WBP.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey