PIV-Stappenplan 14

Samenvatting:

Verwerken medisch advies door de schadebehandelaar in externe standpuntbepaling (de beslissing’)

LEIDEND: DE SCHADEBEHANDELAAR 
Toelichting
– In beginsel wordt het achterliggende medisch (deel)advies altijd met de beslissing mee gezonden;
– Wanneer het medisch advies relatief complexe en/of gevoelige informatie bevat, kan worden overwogen het advies niet plompverloren standaard mee te sturen, maar het slachtoffer eerst mee te delen dat hij daarover – desgewenst – kan beschikken. 
Toetsingskader / wetgeving / relevante literatuur
– Medische Paragraaf Onderdeel 4 (het medisch advies, MP); met name Goede Praktijk 4 sub f (medische adviezen worden over en weer ter beschikking gesteld);
– Zie ook: Hof Amsterdam 31 januari 2012, LJN: BV2565 + annotatie Simons, TVP 2012, 3, p. 114 e.v.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey