PIV-Stappenplan 15

Samenvatting:

Verstrekken medisch advies door de schadebehandelaar aan anderen binnen de schaderegeling

LEIDEND: DE SCHADEBEHANDELAAR 
Toelichting
– Bijvoorbeeld aan een schaderegelaar, buitendienstmedewerker, arbeidsdeskundige of advocaat; zie hierover nadrukkelijk ook de toelichting onder de stappen 4 en 11;
– Indien er tevens onderliggende medische stukken bij het advies zijn gevoegd, ligt de eindverantwoordelijkheid voor (verdere) doorgifte in principe bij de medisch adviseur; het verdient dan ook aanbeveling in dergelijke gevallen altijd eerst expliciet contact te zoeken met de medisch adviseur alvorens stukken verder door te geven (zie hierover ook de toelichting onder stap 12). 
Toetsingskader / wetgeving / relevante literatuur
– Medische Paragraaf Onderdeel 4 (het medisch advies, MP); zie met name ยง 3.6.3. en 3.6.4 (p. 42-45);
– Voorwaarden: (1) verantwoordelijkheid medisch adviseur, (2) voldoende duidelijke toelichting en (3) geheimhoudingsplicht;
– Proportionaliteitscriteria: (1) complexiteit van de zaak, (2) oorsprong van de gegevens en (3) privacygevoeligheid;
– Afgeleide geheimhouding ex art. 21 WBP.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey