PIV-Stappenplan 17

Samenvatting:

Eventueel: door de medisch adviseur vragen van deeladvies of aanvullend advies aan externe deskundige over zaken die buiten zijn/haar deskundigheid liggen

LEIDEND: DE MEDISCH ADVISEUR 
Toelichting
– Bijvoorbeeld het inschakelen van een kaakchirurg, indien er (naast eventuele andere letsels) sprake is van tandletsel;
– In principe is hiervoor geen nieuwe of aanvullende machtiging van het slachtoffer nodig; een en ander past binnen de door het slachtoffer reeds verleende toestemming. 
Toetsingskader / wetgeving / relevante literatuur
– Medische Paragraaf Werkdocumenten 3-I (Toestemmingsformulier medische informatie, doc);
– Zie ook art. 7:457 lid 2 BW (WGBO)

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey