PIV-Stappenplan 2

Samenvatting:

Besluit: wel of niet starten medisch beoordelingstraject

LEIDEND: DE SCHADEBEHANDELAAR 
Toelichting
– Zo nee (indien letsel binnen 6 maanden restloos genezen): handelen conform Letselschade Richtlijn Licht Letsel en art. 6.1.8 sub b Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.
– Zo ja (indien letsel niet binnen 6 maanden restloos genezen): handelen conform Medische Paragraaf, zie hierna stappen 3 t/m 17 (). 
Toetsingskader / wetgeving / relevante literatuur
– De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (DLR); en art. 6.1.8 sub b Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (GVP).
– Medische Paragraaf onderdeel 1 (Algemene Uitgangspunten), Goede Praktijk 1 sub a (proportionaliteit), criteria Medische Paragraaf § 1.1 (p.14/15, bijvoorbeeld: bij herstel binnen drie maanden na ongeval, geen medisch traject starten (MP).

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey