PIV-Stappenplan 4

Samenvatting:

Opstellen en versturen gerichte medische machtiging(en) of medische volmacht

LEIDEND: DE MEDISCH ADVISEUR en DE MEDISCHE STAF 
Toelichting
– De Gerichte Medische Machtiging moet voorzien in:
(i) toestemming slachtoffer voor opvragen medische informatie uit behandelende sector, en
(ii) toestemming slachtoffer om door de medisch adviseur relevant bevonden informatie te delen met de schadebehandelaar en anderen.
– NB: de Medische Volmacht wordt door de medisch adviseur in principe niet gebruikt.
– Indien er namens het slachtoffer een belangenbehartiger optreedt, kan die worden geïnformeerd over de eigen werkwijze van de verzekeraar; wanneer er door de medisch adviseur van het slachtoffer vervolgens medische informatie aan de medisch adviseur wordt toegezonden, mag de toestemming van het slachtoffer voor de omgang met medische informatie conform de Medische Paragraaf verondersteld worden;
– NB: vanwege het separate Toestemmingsformulier en grote detaillering van de Gerichte medische machtiging en de Medische volmacht uit de Medische Paragraaf, worden deze standaardformulieren in de praktijk (nog) niet op grote schaal gebruikt; mede op verzoek van het Geneeskundig Adviseurs Verzekeringszaken heeft de Werkgroep Implementatie Medische Paragraaf (WIMP) om die reden in concept een tweetal alternatieve en sterk ingekorte machtigingen ontwikkeld, waarin bovendien het toestemmingsformulier is geïntegreerd:
(i) WIMP Gerichte medische machtiging + (ii) WIMP Medische volmacht.
 
Toetsingskader / wetgeving / relevante literatuur
– Medische Paragraaf onderdeel 3 (het verzamelen van en de omgang met medische informatie (MP);
– Medische paragraaf Werkdocumenten:
– 3-I (Toestemmingsformulier medische informatie, doc);
– 3-II (Medische volmacht, doc);
– 3-III (Gerichte medische machtiging, doc);
– Art. 6.1.5 Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (GVP);
– Art. 21 lid 1 + art. 23 lid 1 sub b Wet bescherming persoonsgegevens (WBP);
– Art. 7:456 BW (WGBO, gerichte machtiging
– Werkgroep Implementatie Medische Paragraaf (WIMP)-machtigingen: (i) WIMP Gerichte medische machtiging (doc)+ (ii) WIMP Medische volmacht (doc);

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey