PIV-Stappenplan 5

Samenvatting:

Ontvangen getekende en van datum voorziene gerichte medische machtiging(en) of medische volmacht

LEIDEND: DE MEDISCH ADVISEUR / DE MEDISCHE STAF 
Toelichting
– Toestemming voor het delen van medische informatie wordt binnen de MP geacht te zijn gegeven voor de hele duur van de schadeafwikkeling;
– Een Medische volmacht of Gerichte medische machtiging voor het opvragen van informatie heeft in principe slechts een beperkte geldigheidsduur;
– De WIMP adviseert een maximale geldigheidsduur van 2 jaar; dit is een afweging tussen het privacybelang van de benadeelde enerzijds en pragmatische overwegingen anderzijds;
– Onder omstandigheden is afwijking van deze termijn in overleg met de benadeelde uiteraard mogelijk (denk bijvoorbeeld aan ernstig letsel bij jonge kinderen, waar vooraf al bekend is dat het medisch traject lang zal zijn).
 
Toetsingskader / wetgeving / relevante literatuur
– Advies Werkgroep implementatie Medische Paragraaf(1).
– Werkgroep Implementatie Medische Paragraaf (WIMP) machtigingen:
(i) WIMP Gerichte medische machtiging (doc)+
(ii) WIMP Medische volmacht (doc);
1 Het advies blijkt uit het stappenplan zelf en is niet apart verwoord.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey