PIV-Stappenplan 9

Samenvatting:

Maken en uitwisselen van interne notities

LEIDEND: DE MEDISCH ADVISEUR / DE SCHADEBEHANDELAAR 
Toelichting
– Door medisch adviseur en door anderen die bij de schaderegeling zijn betrokken (bijvoorbeeld na telefonisch contact met de schadebehandelaar, ten behoeve van de vertrouwelijke gedachtewisseling en de interne standpuntbepaling);
– Het verdient aanbeveling iedere intern bedoelde notitie ook duidelijk te betitelen als ‘interne notitie’; de strekking is dat zowel onderlinge gedachtewisselingen en interne standpuntbepalingen niet zijn bedoeld om ter kennis te komen van het slachtoffer en/of diens belangenbehartiger. 
Toetsingskader / wetgeving / relevante literatuur
– Medische Paragraaf (MP), Onderdeel 4 (het medisch advies);
– Hof Amsterdam 31 januari 2012, LJN: BV2565 + annotatie Simons, TVP 2012, 3, p. 114 e.v.;
– Rechtbank Zutphen 24 januari 2013, KG ZA 12-381;
– Raad van State 30 januari 2013, LJN: BY9910;
– Art. 6.1.6 Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (GVP).

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey