• Herstelbemiddeling kan in principe op elk, door partijen gewenst, moment worden gevoerd. Maar zolang het strafproces nog loopt, kan de officier van justitie of de rechter overwegen mediation in strafzaken (MiS) te laten onderzoeken door het mediationbureau.
  • Dit is omdat MiS de voorliggende voorziening is tijdens het strafproces. Dit kan betekenen dat een mediatonbureau van de rechtbank partijen benadert of ze voor herstelbemiddeling openstaan. Medition is in dat geval onderdeel van de strafzaak. De officier van justitie of de rechter houdt dan rekening met de uitkomst van de mediation.
  • Wordt MiS niet ingezet of komt het niet tot stand? Dan is herstelbemiddeling mogelijk. Zowel mediation als herstelbemiddeling vinden alleen plaats op vrijwillige basis.  Lees meer over de beide voorzieningen in deze folder.

Lees verder

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey