Ongeveer 20% van de verkeersslachtoffers met niet-objectiveerbaar letsel heeft aanhoudende klachten na 6 maanden. Wat maakt dat sommige mensen wel, en anderen juist geen last houden van klachten?

Via de Toolkit NOK willen wij professionals ondersteunen bij een herstelgerichte aanpak van nekklachten na een verkeersongeval. Ook kan het helpen bij een meer consistente aanpak van Niet Objectiveerbare Klachten (NOK)

Vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam zijn twee onderzoeken uitgevoerd over hoe betrokkenen met NOK klachten het beste kunnen herstellen van nekklachten na een (verkeers)ongeval.

Het eerste onderzoek betreft:

  1. Wie heeft extra aandacht nodig om te voorkomen dat klachten chronisch worden?
    Vaak komen we er pas na 1 of 2 jaar achter dat iemand chronische WAD klachten heeft ontwikkeld, namelijk als de klachten eenmaal chronisch zijn. Eenmaal chronisch is er minder aan te doen. Hoe eerder we weten dat iemand risico loopt om chronische klachten te ontwikkelen, hoe meer we chronische klachten kunnen voorkomen, door in een vroeg stadium de juiste therapieën aan te bieden. Op basis van internationale wetenschappelijke literatuur en ervaringen van 60 Nederlandse belangenbehartigers en schadebehandelaars zijn een aantal intake vragen ontwikkeld waarmee je als letselschadebehandelaar of belangenbehartiger beter kunt inschatten of iemand risico loopt op chronische klachten, om vervolgens vroegtijdig en preventief herstelgerichte behandeling aan te kunnen bieden. Het tweede onderzoek betreft:
  2. Best Practices Whiplash –effectieve behandelingen voor WAD I-II
    In dit onderzoek is onderzocht welke behandelingen gericht op WAD I-II zijn aan te bevelen voor de letselschadebehandeling. Hiervoor wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke literatuur naar effectieve medische behandelingen voor WAD I-II én van de relevante psychologische en juridische literatuur.

    Uiteindelijk heeft dit onderzoek geresulteerd in een overzichtsartikel (TVP 2023 nr. 2) en in de folder “Zo herstelt u het beste van nekklachten na een verkeersongeval”. De folder en aanbevelingen staan in de Toolkit. 

Branche-initiatief De gedeelde werkelijkheid

Vanuit de branche is een NOK-groep opgericht die bestaat uit een twintigtal vertegenwoordigers van personenschadeverzekeraars en belangenbehartigers die zich hebben gebogen over de vraag hoe deze (risico) zaken in de praktijk vroegtijdig kunnen worden opgespoord en gericht kunnen worden opgepakt, zodat het risico op het ontstaan van chronische klachten bij deze betrokkenen wordt beperkt. Een goede samenwerking tussen verzekeraars en belangenbehartigers is van belang, waarbij vereist is dat partijen zich professioneel gedragen.  (Om dit te bevorderen heeft de NOK-groep negen kenmerken geformuleerd voor professioneel gedrag in de letselschadepraktijk).

Daarbij is van belang dat in een zeer vroeg stadium van de zaak met de betrokkene wordt gesproken over zijn zorgen/onzekerheden, zijn behoeftes/wensen en over de vraag wat hij nodig heeft om zijn leven weer op te pakken. Zo wordt niet alleen de juiste informatie vergaard om tot een risico-inschatting te komen, maar wordt voor de betrokkene ook duidelijk wat hij gedurende de schaderegeling kan verwachten, van wie en op welk moment; en niet onbelangrijk, wat er van hem zelf wordt verwacht. Hiervoor moet men in gesprek gaan met betrokkene om van hen te horen of er omstandigheden zijn die het herstel belemmeren, om deze vervolgens samen (met betrokkene) aan te pakken.

De elementen vanuit ‘Een gedeelde werkelijkheid’ sluiten aan op de uitkomsten van de VU onderzoeken.

Toelichting deelnemende partijen Gedeelde werkelijkheid

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey