Vanuit de VU is onderzoek gedaan naar hoe het beste om te gaan met Niet Objectiveerbare Klachten
(NOK) na een verkeersongeval. Het Best Practices Whiplash (BPW) onderzoek had als doel om
actuele wetenschappelijke kennis te bundelen om tot omvattende aanbevelingen voor de beste
aanpak van deze claims te komen. De inzichten, die vanuit de uitgebreide praktijk- en literatuurstudie
hebben opgeleverd, zijn gebundeld in een set aanbevelingen voor letselschadebehandelaars en
belangenbehartigers (link naar rapport…).

Gebaseerd op de wetenschappelijke literatuurstudie zijn ook de medische aanbevelingen vastgesteld
voor een sneller herstel van nekklachten na een verkeersongeval. Om benadeelden eenvoudig te
kunnen informeren hoe zij het beste kunnen herstellen van deze nekklachten, is vanuit de VU en
UMCG – in afstemming met verschillende medisch adviseurs – de folder gemaakt ‘Zo herstelt u het
beste van nekklachten na een verkeersongeval’.
In deze folder staat wat helpt voor het verminderen van dergelijke nekklachten en welke
behandelingen juist niet werken. Door deze online folder aan het begin van de
letselschadebehandeling te delen met benadeelde kunnen letselschadebehandelaars en
belangenbehartigers bijdragen aan een sneller herstel.
Wij hopen dan ook van harte dat u wilt meewerken aan deze kans op het verbeteren van de
herstelmogelijkheden van een slachtoffer door het delen van deze folder.”

Lees verder

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey