Vanaf 1 september 2021 (tot 1 juli 2024) is de onderstaande regeling BGK voor belangenbehartigers van toepassing. Deze regeling treedt in de plaats van de PIV-overeenkomst BGK 2016

REGELING BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN BELANGENBEHARTIGERS 2021 (PDF)

Onderdeel van de overeenkomst is de tabel vergoeding BGK. Conform de systematiek uit de overeenkomst wordt de tabel in 3 jaarlijkse stappen aangepast.

De aangepaste tabel treft u hieronder aan.

STAFFEL bij Regeling BGK Belangenbehartigers 2021 (Staffel bkb regeling 2022_v2)
STAFFEL bij Regeling BGK Belangenbehartigers 2023 (Staffel bkb regeling 2023)

PROCESGANG LICHT LETSEL bij Regeling BGK Belangenbehartigers 2021 (PDF)

Het aangaan van de overeenkomst is een bilaterale afspraak tussen een verzekeraar en een belangenbehartiger. Vanwege dit bilaterale karakter wordt er geen deelnemerslijst meer bijgehouden. 

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey