RuG Congres 6 oktober 2014: ‘Derdenschade’, met bijzondere aandacht voor het in mei 2014 verschenen Wetsvoorstel zorg- en affectieschade

Samenvatting:

Sprekers: mr. dr. R. Rijnhout (universitair docent Universiteit Utrecht), prof. mr. A.J. Verheij (hoogleraar privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen), prof. mr. S.D. Lindenbergh (hoogleraar privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam), mr. A. Hammerstein (raadsheer in buitengewone dienst Hoge Raad der Nederlanden, aangewezen als waarnemend advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden)
Dagvoorzitter: prof. mr. F.T. Oldenhuis (PRNO/RuG.

10.00 – 10.30 uur Ontvangst en koffie 10.30 – 10.45 uur Opening door dagvoorzitter prof. mr. F.T. Oldenhuis, universitair hoofddocent vakgroep Privaatrecht en Notarieel recht; tevens bijzonder hoogleraar religie en recht Rijksuniversiteit Groningen 10.45 – 11.30 uur Het huidige systeem, de knelpunten en een stap voorwaarts: vergoeding van zorgschademr. dr. R. Rijnhoutuniversitair docent Universiteit Utrecht 11.30 – 11.45 uur Pauze 11.45 – 12.30 uur Vergoeding van affectieschade: een nieuwe poging prof. mr. A.J. Verheijhoogleraar privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen 12.30 – 12.45 uur Gelegenheid voor het stellen van vragen 12.45 – 14.00 uur Lunch 14.00 – 14.45 uur Het perspectief van de benadeelde prof. mr. S.D. Lindenberghhoogleraar privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam 14.45 – 15.00 uur Pauze15.00 – 15.45 uur Het perspectief van de rechter mr. A. Hammerstein raadsheer in buitengewone dienst bij de Hoge Raad der Nederlanden, aangewezen als waarnemend advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden 15.45 – 16.15 Debat 16.15 uur Afsluiting; aansluitend borrel
Verdere informatie: Dit Congres wordt georganiseerd door de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht en Juridisch Contractonderwijs van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen Aanmelden kan via de website:
www.rug.nl/rechten/formulier-letselschadecongres De kosten van het congres, inclusief congresmap, lunch, borrel en overige consumpties bedragen:  Advocatuur/Rechterlijke Macht: € 295,-  Studenten: € 45,- *  Overigen: € 225,- Alle deelnemers ontvangen de na het congres te verschijnen congresbundel! (wordt nagezonden)1 Opleidingspunten: NOvA: 4 punten PO RM: 4 PE-uren. NIVRE: 20 punt Annulering kan kosteloos tot vier weken voor aanvang van de congresdatum. *Studenten die de congresbundel wensen te ontvangen gelieve contact op te nemen met Juridisch Contractonderwijs, mr. Ineke Groefsema, tel. 050-363 5748 of pao@rug.nl

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey