RuG Letselschadecongres 5 oktober 2015: Thema: Letselschade en Europa

Samenvatting:

Internationale invloeden op de Nederlandse letselschadepraktijk.

Sprekers: prof. mr. T. Barkhuysen (advocaat bij Stibbe te Amsterdam; tevens hoogleraar staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden), mr. dr. J.M. Emaus (universitair docent Universiteit Utrecht), mr. dr. J.G. Knot (universitair docent Rijksuniversiteit Groningen; tevens adviseur bij PlasBossinade advocaten & notarissen te Groningen), mr. A.F. Collignon (advocaat bij Legaltree te Amsterdam; tevens universitair docent Universiteit Leiden), mr. L. Strikwerda (oud-Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden).
Dagvoorzitter: prof. mr. F.T. Oldenhuis (PRNO/RUG)

10.00 – 10.30 uur Ontvangst en koffie

10.30 – 10.45 uur Opening door dagvoorzitter prof. mr. F.T. Oldenhuis,

universitair hoofddocent; tevens bijzonder hoogleraar religie en recht Rijksuniversiteit Groningen

10.45 – 11.30 uur Europese grondrechten en letselschade

prof. mr. T. Barkhuysen

advocaat bij Stibbe te Amsterdam; tevens hoogleraar staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden

11.30 – 11.45 uur Pauze

11.45 – 12.30 uur De invloed van het Europese recht op letselschadevergoedingen

  1. dr. J.M. Emaus

universitair docent Universiteit Utrecht

12.30 – 13.30 uur Lunch

13.30 – 14.15 uur Letselschade in Europa en het toepasselijke recht

  1. dr. J.G. Knot

universitair docent Rijksuniversiteit Groningen; tevens adviseur bij PlasBossinade advocaten & notarissen te Groningen

14.15 – 15.00 uur Europees letselschaderecht en de advocaat

  1. A.F. Collignon

advocaat bij Legaltree te Amsterdam; tevens universitair docent Universiteit Leiden

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 16.00 uur De positie van buitenlands recht in het burgerlijk proces

  1. L. Strikwerda

oud-Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

16.00 – 16.15 uur Gelegenheid voor het stellen van vragen

16.15 uur Afsluiting; aansluitend borrel

Verdere informatie:

Dit congres wordt georganiseerd door de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht en Juridisch Contractonderwijs van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen

Aanmelden kan via de website:

www.rug.nl/rechten/pao

De kosten van het congres (inclusief congresmap, lunch, borrel, overige consumpties en de na het congres te verschijnen congresbundel) bedragen: € 250,-

(Voor studenten geldt een gereduceerd tarief van € 45,- zonder toezending van de na het congres te verschijnen congresbundel)

Opleidingspunten:

NOvA: 4 PO-punten

RM: 4 PE-uren

NIVRE: 20 punten

Annulering kan kosteloos tot vier weken voor aanvang van het congres

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey