Slachtofferhulp Nederland: Slachtoffers steeds meer behoefte aan juridische hulp

Samenvatting:

2012 het jaar van de vooruitgang.
Slachtofferhulp Nederland merkt dat slachtoffers steeds meer behoefte hebben aan juridische hulp. In 2012 hebben zij bijna 18.000 slachtoffers geholpen bij het verhalen van hun schade, zoals door te voegen in het strafproces. Dat is een stijging van 17% vergeleken met 2011. Ook heeft Slachtofferhulp Nederland bijna 4.400 slachtoffers en nabestaanden geholpen bij het voorbereiden op het spreekrecht en het opstellen van een schriftelijke slachtofferverklaring. Dat is een stijging van 9% ten opzichte van 2011.

Persbericht

2012 het jaar van de vooruitgang

Harry Crielaars, algemeen directeur van Slachtofferhulp Nederland: ‘Het jaar 2012 is het jaar van de vooruitgang, dat blijkt wel uit de toenemende aandacht in de media en politiek voor de positie van slachtoffers. De uitbreiding van het spreekrecht is één van de goede ontwikkelingen voor slachtoffers het afgelopen jaar.’

Meer slachtoffers geholpen

In 2012 heeft Slachtofferhulp Nederland totaal ruim 150.000 mensen geholpen, een stijging van 13% ten opzichte van 2011. Zo’n 60% van de slachtoffers waar Slachtofferhulp Nederland contact mee opneemt heeft voldoende aan eenmalig contact of ondersteuning. De overige 40% wordt geholpen met een uitgebreidere vervolghulp, zoals het voorbereiden op het strafproces.

Meer behoefte aan online hulp

Naast de stijging in de juridische hulp is het goed te merken dat slachtoffers steeds meer behoefte hebben aan online hulp  of informatie. Het aantal bezoekers van de website is verdubbeld ten opzichte van 2011. Het gaat om 228.502 unieke bezoekers in 2012. Ook is de website het afgelopen jaar aangevuld met een forum, waar slachtoffers van hetzelfde delict ervaringen met elkaar kunnen delen.
Harry Crielaars: ‘Dit jaar gaan wij ons verder ontwikkelen op het gebied van e-hulp. Ook gaan we aan de slag met de plannen voor een digitaal slachtofferdossier bij Politie en Openbaar Ministerie. We zullen er op toezien dat slachtoffers op de juiste manier bejegend worden binnen de keten.’

Inzet bij calamiteiten

In 2012 kwam Slachtofferhulp Nederland veel in actie via de 24-uurs piketdienst. De politie vroeg ons 1.222 keer om direct en ter plaatse hulp te verlenen. Opvallende gebeurtenissen in 2012 zijn het treinongeluk in Amsterdam, de rellen in Haren en het verkeersongeval in Raard op Oudejaarsnacht.

Belangrijkste ontwikkelingen

In het jaar van de vooruitgang is er een aantal belangrijke ontwikkelingen:
• De Hulplijn Seksueel Misbruikis op 1 oktober 2012 van start gegaan om slachtoffers van seksueel misbruik, zowel recent als in het verleden, te verwijzen naar instanties voor de juiste hulp of advies. De Hulplijn is ondergebracht bij Slachtofferhulp Nederland.
• In 2013 kreeg Slachtofferhulp Nederland te horen dat ze structureel subsidie ontvangt voor de gespecialiseerde hulpverlening aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. De hulpverlening van een casemanager is dan intensiever en langduriger.
• Slachtofferhulp Nederland is nu partner van het Openbaar Ministerie en Politie op alle 10 locaties van ZSM, waar de eenvoudige misdrijven afgehandeld worden. De juridische medewerkers van Slachtofferhulp Nederland informeren de slachtoffers over de afhandeling van hun zaak en helpen ze bij het verhalen van de schade. Hun werk bestaat vooral uit het  advies geven aan de officier van justitie wanneer versneld afhandelen wel of niet in het belang is van het slachtoffer.
Lees meer in het jaarverslag 2012 van Slachtofferhulp Nederland

 

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey