Van de redactie … – ”Archetypisch”

Samenvatting:

Van de redactie … – ”Archetypisch” “And the men who hold high places – Must be the ones who start/To mould a new reality – Closer to the Heart“ Terwijl buiten de kou maar niet uit de lucht wilde geraken, was het klimaat in ‘tipi’ Figi zeer aangenaam. Ik heb het natuurlijk over de 13e […]

Van de redactie … – ”Archetypisch”

“And the men who hold high places – Must be the ones who start/To mould a new reality – Closer to the Heart“

Terwijl buiten de kou maar niet uit de lucht wilde geraken, was het klimaat in ‘tipi’ Figi zeer aangenaam. Ik heb het natuurlijk over de 13e PIV Jaarconferentie op vrijdag 22 maart 2013, waarvan verderop in dit bulletin uitgebreid verslag wordt gedaan.

Verfrissend, hoe vaak woorden met een positieve connotatie, zoals oplossen, communiceren en de-escaleren, deze dag de revue passeerden. Eigenlijk mag dat ook geen wonder zijn, als de aftrap wordt verricht door een Raadsheer in de Hoge Raad, die de spelers in het letselschadeveld een haarscherp referentiekader voor conflictoplossing voorschotelt. Schaderegelaar en LSA kunnen voortaan met de door Dineke de Groot aangereikte PowerPoint presentatie in de tas en de Escalatieladder van Glasl onder de arm op pad gaan, om zo sneller over hun eigen schaduw heen ‘te treden’ en het werkelijke belang van de schade lijdende partij in kaart te brengen. Op naar die nieuwe realiteit, oplossingsgerichtheid vanuit het hart. Het is aan “the men who hold high places” om die richting te duiden. Hoger dan raadsheer in de Hoge Raad kun je in onze branche niet komen!

The Blacksmith and the Artist – Reflect it in their art /Forge their creativity – Closer to the Heart”

Laten we het maar een keer keihard opschrijven. De bij het PIV aangesloten verzekeraars zijn allang klaar met het archetype van de professionele partij die wel even zal bepalen wat de schade is. Dat kunnen verzekeraars zich in het huidige tijdsbeeld ook niet eens permitteren. Het komt aan op het beheersen van de kunst om op creatieve wijze – binnen de krijtlijnen van het door wet, rechtspraak en gedragscodes bepaalde speelveld – tot een adequate en begripvolle afwikkeling van schade te komen. Prachtige hulpmiddelen hoor, al die spelregels, maar letselschade vaststellen is nooit exacte wiskunde. Het is een vak waarin partijen samen een fatsoenlijke oplossing moeten zien te vinden. Lees ook de casus in DeMediationRubriek in dit nummer er maar eens op na. In dit kader steek ik trouwens ook nog graag een extra veer in de verentooi van onze vleesgeworden metafoor voor wederzijdse creatieve betrokkenheid: de PIV Bluesband, die weer een spetterend optreden verzorgde.

“Philosophers and Ploughmen – Each must know his part/To sow a new mentality – Closer to the Heart”

“Oef!” en “Ugh!” stootten de krijgers Van den Waardenburg en Schotborgh verschrikt uit, toen de dagvoorzitter (achteruit dribbelend over het podium) bijna hun saxofonische vredespijpen omver liep. Ook Tom van ’t Hek – als dagvoorzitter een vaste waarde op de PIV Jaarconferentie – mag op deze plaats wel eens in het nog prille voorjaarszonnetje worden gezet. Scherp als een ‘Tom-a-Hawk’ in zijn samenvattingen en analyses en qua humor zeker zo leuk als zijn oudere broer. Zo geeft zijn opmerking: “het slachtoffer centraal stellen, maakt het ook eenvoudiger om eromheen te lopen” voer voor creatieve gedachten. De invalshoeken die Van ’t Hek vanuit zijn als topsporter, coach en arts opgedane ervaring aan de zaal meegeeft, genereren veel toegevoegde waarde. Leuk dat zijn hockeyvriend Marc Lammers de dagafsluiting mocht doen. Zelden een zaal vlak voor de borrel nog zo in trance gezien. Bij het publiek wisselden emoties van diepe bewondering, zichtbare ontroering en opgelucht lachen om uiteindelijk succes elkaar af. Dat kunnen topsporters: een nieuwe mentaliteit zaaien door ons op de mogelijkheden van “creatief omdenken” te attenderen. Focus op je sterke punten en geeft nooit op, want creativiteit leidt altijd tot oplossingen. Zolang je maar vanuit je hart speelt.

Armand Blondeel, voorzitter Redactieraad PIV-Bulletin

“You can be the Captain – And I will draw the Chart

Sailing into destiny – Closer to the Heart”

(Rush: Exit … Stage Left: Closer to the heart)

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey