Van smart naar geld

Samenvatting:

‘Van smart naar geld’. Zo heet het nieuwe boek van Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, dat eind november verschijnt. Het boek vormt het verslag van tien interviews met slachtoffers van letselschade die daarvoor een ander aansprakelijk stelden. Zij vertelden Lindenbergh over hun ervaringen met de schadevergoedingsprocedure tot en met de Hoge Raad. Een belangrijk deel van de opbrengst van het boek komt ten goede aan het Fonds Slachtofferhulp

Lindenbergh over hun ervaringen met de schadevergoedingsprocedure tot en met de Hoge Raad.

De vertellingen bieden een ‘plaatje’ bij de uitspraken: de mensen wier namen bij juristen zo bekend zijn, krijgen een gezicht. Dat is ‘leuk’ voor juristen, maar dat was niet het doel van de geïnterviewden om aan dit boek mee te werken. Voor hen was een belangrijk motief om aan het onderzoek deel te nemen de wens om anderen te laten leren van de ervaringen die zij hebben opgedaan, te laten zien wat de juridische procedure en alles wat daarmee samenhangt voor hen heeft betekend. Hun doel was ook om juristen voor te houden hoe de gewoonten en vanzelfsprekendheden uit hun vak overkomen op de mensen die ermee worden geconfronteerd, en om wie het – ook in het recht – eigenlijk zou moeten gaan.

Lindenbergh: “De vertellingen bieden inzicht in hoe het recht en het gedrag van juristen worden beleefd door ‘gewone’ mensen. Ze laten zien welke gevolgen letsel en het procederen daarover hebben. De verhalen illustreren telkens op indringende en soms op schrijnende wijze hoe het recht uitpakt. Het is een project waaraan ik een jaar of vijf heb gewerkt en het heeft mij veel inzicht gebracht. Ik hoop daarvan met dit boekje iets met anderen te delen.”

Een belangrijk deel van de opbrengst van het boek komt ten goede aan het Fonds Slachtofferhulp.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey