1 MA gaat in 2015 voor schaalvergroting

Samenvatting:

1MA gaat in 2015 voor schaalvergroting – Tijd voor het echter werk …   Mevrouw drs. K. Seinhorst – Bureau 1Medisch adviseur   Dé stakeholders op het gebied van letselschade waren op vrijdag 23 januari 2015 in Den Haag bij elkaar om hun visie over de werkwijze met één partijneutraal medisch adviseur te laten horen. […]

1MA gaat in 2015 voor schaalvergroting – Tijd voor het echter werk …

 
Mevrouw drs. K. Seinhorst – Bureau 1Medisch adviseur
 
Dé stakeholders op het gebied van letselschade waren op vrijdag 23 januari 2015 in Den Haag bij elkaar om hun visie over de werkwijze met één partijneutraal medisch adviseur te laten horen. Gezamenlijk werd de conclusie getrokken dat 2015 het jaar is om aan schaalvergroting te werken en daarmee het concept één medisch adviseur (1MA) uit de pilotfase te halen naar 1MA 2.0.
 
Op uitnodiging van Bureau 1Medisch Adviseur waren het PIV, De Letselschade Raad, het Verbond van Verzekeraars, Slachtofferhulp Nederland, Europrotector en Hiil, elk met een prominente afvaardiging aanwezig. Deze groep bij -elkaar op een willekeurige vrijdagochtend was zowel -inspirerend als enthousiasmerend! De werkwijze met één partijneutraal medisch adviseur in letselschadezaken werd in beeld gebracht, daarbij ingezoomd op hoe Bureau 1Medisch Adviseur dit in de praktijk heeft vormgegeven. Het gesprek kwam voortvarend op gang: voordelen, maar ook mogelijke kwetsbaarheden kwamen aan bod. Partijneutraliteit moet geborgd zijn in een gemeenschappelijk opdrachtgeverschap, in online informatiedeling en een kwaliteitsregister. De richtlijnen van het Keurmerk Letselschade zouden opnieuw geagendeerd kunnen worden. De werkwijze als keuzemodel. Zo maar een greep uit wat ter tafel kwam. Geconcludeerd werd dat er behoefte bestaat aan doorgroei van het concept 1MA, dat het innovatieklimaat er is en ook dat er voldoende mogelijkheden zijn voor kwaliteitsborging.
Hoewel de effecten van de werkwijze met 1MA nog nader wetenschappelijk onderzocht worden, werd vastgesteld dat het plausibel is om nu al voor deze richting te kiezen. Blijft de schaalvergroting over. Hoe starten we de brede dialoog over dit onderwerp en wie leidt dit in goede banen? Welke randvoorwaarden gelden bij verdere invoering? Welke rol kun je hierbij zelf spelen? Met andere woorden: welke -coalitiepartijen zetten hun schouders onder 1MA 2.0? Vragen waarmee we de komende tijd aan slag gaan en die we zeker weer met elkaar zullen doorspreken. Interesse om de volgende keer ook mee te praten, laat het ons weten (info@1medischadviseur.nl)!

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey