Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Hof: Neurologisch rapport biedt voldoende steun voor aannemen causaal verband
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2023:1485

Tijdens een vlucht van El Al Israel Airlines Limited is een bagagestuk op het hoofd van een passagier gevallen door het handelen van een andere passagier. In een eerdere procedure heeft het hof voor recht verklaard dat El Al aansprakelijk is voor alle door de passagier geleden schade en nog… Lees verder →

Vaknieuws
De Hoge Raad spreekt zich uit: medische analyse is geen persoonsgegeven
 • PIV-bulletin
 • Lisan Homan en Jonna de Clerck, advocaten bij Van Benthem en Keulen

In PIV-Bulletin 2017-2 schreven wij over het medisch advies en de discussie die in de praktijk bestaat over het al dan niet verstrekken van een dergelijk advies door de aansprakelijk gestelde partij aan een benadeelde. Inmiddels heeft ook de Hoge Raad zich uitgesproken over deze discussie en geoordeeld dat noch… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin 2017-1 Trajecten met één medisch adviseur zijn sneller en goedkoper
 • PIV-bulletin
 • P van Steensel

Uitkomsten van empirisch onderzoek. Een traject in letselschadezaken met één medisch adviseur kent kortere doorlooptijden en gaat met lagere kosten gepaard dan een traject met twee medisch adviseurs. Bovendien zijn er geen aanwijzingen dat slachtoffers in een traject met één medisch adviseur, ten opzichte van een traject met twee medisch… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin 2016-5 Medische aansprakelijkheid nader belicht: inzage medisch advies, verzwaarde stelplicht en het deskundigenbericht
 • PIV-bulletin
 • Jonna De Clerck & Petra klein Gunnewiek, beiden advocaat bij Van Benthem & Keulen te Utrecht
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:3739

Het Hof Amsterdam[1] heeft zich in een recent arrest uitgelaten over een casus op het gebied van medische aansprakelijkheid. Het betrof een oordeel over het medisch handelen van een gynaecoloog tijdens een keizersnede. Diverse deelonderwerpen kwamen in dit arrest aan bod. In dit artikel zullen wij het arrest bespreken en… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: de benadeelde is gehouden medische informatie aan de medisch adviseur te geven
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:6279

Voor de vaststelling van de omvang van de schade en het verband met de trap van het paard zijn de in het kader van een ongevallenverzekering opgestelde rapporten niet toereikend. De rapporten geven geen inzicht in de gezondheidssituatie voor het ongeval. Een deskundige moet worden benoemd. De te benoemen deskundige… Lees verder →

Persbericht: Werkwijze 1 medisch adviseur krijgt voet aan de grond
 • Overige organisaties
 • Achmea, Europrotector, Van der Toorn Personenschade, Letselschadebureau Kloppenburg, de Universiteit van Tilburg en Bureau 1Medisch Adviseur

Hoewel het wetenschappelijke onderzoek nog niet volledig is afgerond, hebben de bij het project 1 medisch adviseur betrokken partijen inmiddels initiatieven genomen om de ingeslagen weg ook in de toekomst te gaan vervolgen. Uit de eerste beschrijvende resultaten van het wetenschappelijk onderzoek en de ervaringen van de betrokken partijen en… Lees verder →

Vaknieuws
1 MA gaat in 2015 voor schaalvergroting
 • PIV-bulletin
 • Mevrouw drs. K. Seinhorst

1MA gaat in 2015 voor schaalvergroting – Tijd voor het echter werk …   Mevrouw drs. K. Seinhorst – Bureau 1Medisch adviseur   Dé stakeholders op het gebied van letselschade waren op vrijdag 23 januari 2015 in Den Haag bij elkaar om hun visie over de werkwijze met één partijneutraal… Lees verder →

Vaknieuws
Whiplash: een andere benadering – Medische vs. juridische causaliteit
 • PIV-bulletin
 • Mevrouw mr. P. Oskam en mevrouw drs. A.M. Reitsma arts

Whiplash: een andere benadering1 – Medische vs. juridische causaliteit – Samen komen we er wel uit …   Mevrouw mr. P. Oskam en mevrouw drs. A.M. Reitsma arts – Kennedy Van der Laan Advocaten en a.s.r. Verzekeringen   In 2012 betrof ongeveer een derde van de verkeersongevallen in Nederland een… Lees verder →

2
DLR: Gedragscode regelt omgang met medische gegevens bij letselschade
 • Letselschade Raad

De Letselschade Raad heeft een persbericht uitgebracht n.a.v. berichten in de media over het onnodig opvragen van medische gegevens. Inhoud persbericht: “De Letselschade Raad heeft de omgang met medische informatie in letselschadezaken geregeld in de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade. Het belangrijkste uitgangspunt: het opvragen van medische informatie… Lees verder →

Vaknieuws
Het ACPV werkt aan de ‘academisering’ van de private verzekeringsgeneeskunde – een interview – Private verzekeringsgeneeskundige …
 • PIV-bulletin
 • P. van Steensel

In de afgelopen jaren is de behoefte gegroeid aan meer wetenschappelijke onderbouwing van de private ver­zekeringsgeneeskunde. In de branche ervaart men dat een goede wetenschappelijke onderbouwing van het medisch­ advies noodzakelijk is. Om deze reden werd in september 2012 het Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde (ACPV) opgericht, op initiatief van… Lees verder →

Vaknieuws
Vraag: Gelden de nieuwe medische machtigingen ook voor medische aansprakelijkheid?
 • PIV
 • M. Volker

Gelden de nieuwe medische machtigingen, die worden aanbevolen door de GAV en De Letselschade Raad (d.d. 31 oktober 2013) ook bij medische aansprakelijkheid? Antwoord: Nee, de medische machtigingen zijn alleen bedoeld voor letselzaken, waarin de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) van toepassing is. Dat betekent dat de machtigingen niet geschikt zijn… Lees verder →

Vaknieuws
‘Post of Propter?’ MEDAS Meeting 2013
 • PIV-bulletin
 • Mw drs. S. (Sadie) Hubert-Zwikker, arts

‘Post of Propter?’ MEDAS Meeting 2013 Mevrouw drs. S. (Sadie) Hubert-Zwikker, arts MEDAS Zelfs de aanhoudende regen kon niet verhullen dat de MEDAS meeting op 16 mei dit jaar op een prachtige locatie plaatsvond: de Oranjerie van Paleis Soestdijk. Deze in 1883 gebouwde modern ingerichte ruimte bood behalve een prima… Lees verder →

2
PIV-Bulletin 2012-6, Van partijdeskundig naar partijneutraal medisch advies
 • PIV-bulletin
 • Drs. L.J.R M. Buisman

Van partijdeskundig naar partijneutraal medisch advies Drs. L.J.R M. Buisman verzekeringsgeneeskundige RGA – 1Medisch adviseur bv1 Kernwaarden: objectief en onpartijdig, onafhankelijk en professioneel autonoom. Het kan echter anders (en beter). De afgelopen jaren is in de letselschadepraktijk veel verbeterd. Toch ervaren alle betrokken partijen in de letselschaderegeling de urgentie om… Lees verder →

2
4e MEDAS Meeting, 4 juni 2012 – ‘Het Vaststellen van Beperkingen bij Claimbeoordeling’
 • PIV-bulletin
 • Mw dr. D.P.W.M. Wientjens

4e MEDAS Meeting, 4 juni 2012 – ‘Het Vaststellen van Beperkingen bij Claimbeoordeling’ Mevrouw dr. D.P.W.M. Wientjens, arts – MEDAS Medisch adviesbureau MEDAS wist haar gasten op een zonnige middag in juni te boeien op een fraai buiten in Overveen. Dat het vaststellen van beperkingen bij claimbeoordeling geen gemakkelijk onderwerp… Lees verder →

2
Medische Paragraaf bij de GBL aangeboden aan staatssecretaris Teeven
 • Letselschade Raad

Op 6 juni 2012 heeft Aleid Wolfsen, voorzitter van De Letselschade Raad, de Medische Paragraaf bij de GBL overhandigd aan demissionnair staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven. De Medische Paragraaf bevat niet alleen veel goede praktijken voor het medisch beoordelingstraject maar vooral ook een aantal belangrijke en vernieuwende werkdocumenten. Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey