Bronnen

Vacatures

Vaknieuws
Op 7 juni 2022 geeft Chris van Dijk het derde college van de Collegereeks Actualiteiten Personenschade. Inschrijven kan nog tot vrijdag 3 juni tot 12:00 uur!
 • Verbond van Verzekeraars

Tijdens het derde college van de Collegereeks Actualiteiten Personenschade behandelt Chris van Dijk onder andere de onderwerpen predispositie, voordeelstoerekening en het gebruik van medische gegevens bij een tuchtklacht. Belangrijke jurisprudentie: Hoge Raad 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:590 en Rb. Den Haag 14 april 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:3960. Voor meer informatie over de collegereeks… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: € 40.000,- shockschade toegekend aan autistische jongen die vermoorde moeder vindt
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2019:9478

Destijds 7-jarige jongen treft moeder, die is vermoord door ex-partner, aan in plas bloed. Het hof oordeelt dat is voldaan aan de vereisten van het Taxibus-arrest. Door deskundigen is vastgesteld dat sprake is van PTSS, hetgeen een in de psychiatrie erkend ziektebeeld is. Het feit dat de jongen een aangeboren… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: Partijen zijn gebonden aan deskundigenbericht, een mogelijkheid is onvoldoende voor hogere verdiencapaciteit
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:6066

Partijen zijn in beginsel gebonden aan de inhoud van een deskundigenbericht dat op hun gezamenlijk verzoek is opgesteld, tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn in te brengen tegen dat bericht. Bezwaar tegen de vraagstelling ruim 11 jaar na dato rapport is te laat. Nieuwe omstandigheden zullen wel moeten worden meegenomen. Verzoekster… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: verzekeraar niet gebonden aan eenzijdig uitgebracht expertiserapport
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2015:4760

Psychische klachten (angst, bedplassen) minderjarig meisje ongevalsgevolg? De ouders vragen verklaring voor recht dat (b.) de – eenzijdig – uitgebrachte expertiserapporten als bindend uitgangspunt hebben te gelden en (c.) dat PTSS aan het ongeval moet worden toegerekend. Ad b. De rechtbank oordeelt dat de rapporten niet tot uitgangspunt kunnen dienen… Lees verder →

1
Hof: 20% proportionele aansprakelijkheid voor klachten na ongeval vanwege voor rekening van benadeelde komende factoren
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:1249

Werknemer heeft rugklachten na arbeidsongeval in 1997 en raakt volledig arbeidsongeschikt. Uit diverse deskundigenberichten – door orthopedisch chirurg, psychiater en verzekeringsarts - volgt onder meer dat werknemer pre-existente rugklachten had, dat hij behandeladviezen niet heeft opgevolgd, dat sprake was van Cannabisverslaving en dat er psychiatrische problemen zijn ontstaan. 1. Het… Lees verder →

Vaknieuws
Causaliteit sneller dan uw ‘Hart lief’ is
 • PIV-bulletin
 • Mevrouw mr. J. Haliloviƈ

Causaliteit sneller dan uw ‘Hart lief’ is – HR 3 oktober 20141 – Brunner update by Hartlief …   Mevrouw mr. J. Haliloviƈ – Cunningham Lindsey   Bij causaliteit kan een verdeling gemaakt worden tussen het condicio sine qua non-verband (csqn-verband) en de redelijke toerekening ex art. 6:98 BW. Eerst… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: psychiatrische klachten na whiplash ongevalsgevolg; adequate behandeling o.g.v. schadebeperkingsplicht
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:7324

Whiplash, ongeval 2004 (toen) 35-jarige man, somatische en psychiatrische klachten. Causaal verband met ongeval? 1. De rechtbank concludeert op basis van de rapportages van de deskundigen rechtbank dat sprake is van causaal verband tussen de klachten en het ongeval. Uit het rapport van neuroloog volgt dat hoewel de somatisatie stoornis… Lees verder →

1
Rb: proportionele aansprakelijkheid wel jegens benadeelde, niet jegens regresnemer; epilepsie voor 40% door mishandeling veroorzaakt
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2014:7276

Vaststelling causaal verband letsel en mishandeling in 1992. In 2011 is reeds vastgesteld dat geen causaal verband bestaat tussen psychiatrische klachten en ongeval. Over het causaal verband tussen de epilepsie en het ongeval heeft de neuroloog geantwoord dat hij het verband “denkbaar” acht, d.w.z. tussen de 40% en de 60%.… Lees verder →

1
Hof: mishandeling, veroorzaker niet aansprakelijk voor pre-existente psychische klachten
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:1717

Schadevergoedingsvordering na mishandeling in 2003. Uitspraak na neurologische en psychiatrische expertise, ter beantwoording van de vraag of gestelde klachten (o.a. heftige stemmingswisselingen, concentratieverlies), zijn veroorzaakt door die mishandeling. Het hof overweegt dat de veroorzaker het slachtoffer dient te nemen zoals deze is, dus inclusief pre-existente klachten, persoonlijkheid en moeilijke privé-situatie.… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: causaal verband kop-staartbotsing en rugklachten niet onderbouwd
 • Rechtbank Den Haag

Nek- en rugklachten gevolg van ongeval van mei 2011? 1. De rechtbank oordeelt dat de nekklachten tot november 2011 gevolg zijn van het ongeval; daarna ontbreekt medische informatie. 2. T.a.v de rugklachten oordeelt de rechtbank dat benadeelde het causaal verband onvoldoende heeft onderbouwd. De rechtbank stelt voorop dat een kop-staartbotsing,… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: causaal verband kop/staartbotsing en rugklachten niet onderbouwd
 • Rechtbank Den Haag

Nek- en rugklachten gevolg van ongeval van mei 2011? 1. De rechtbank oordeelt dat de nekklachten tot november 2011 gevolg zijn van het ongeval; daarna ontbreekt medische informatie. 2. T.a.v de rugklachten oordeelt de rechtbank dat benadeelde het causaal verband onvoldoende heeft onderbouwd. De rechtbank stelt voorop dat een kop-staartbotsing,… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: geen causaal verband hernia en ongeval, geen omkeringsregel, geen proportionele benadering
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNHO:2013:10407

Benadeelde verzoekt vast te stellen dat de in 2001 en in 2009 geconstateerde (nek)hernia's een gevolg zijn van het ongeval in 1999. Deskundigenberichten hebben geconcludeerd dat geen causaal verband met het ongeval valt vast te stellen. 1. De rechtbank neemt de conclusies van de deskundigen over. Hieraan voegt de rechtbank… Lees verder →

1
Hof: valpartij thuis na eerder bedrijfsongeval: geen toerekening aan aansprakelijke eerste ongeval (werkgever)
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2013:2629

Benadeelde heeft in 2004 tenen gebroken bij bedrijfsongeval met heftruck waarvoor de werkgever aansprakelijk is. In 2006 struikelt benadeelde over deurmat, waarbij hij ernstig knieletsel oploopt. Benadeelde stelt dat de werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van de val, omdat hij moeilijk liep door het bedrijfsongeval. Het hof neemt aan… Lees verder →

Vaknieuws
‘Post of Propter?’ MEDAS Meeting 2013
 • PIV-bulletin
 • Mw drs. S. (Sadie) Hubert-Zwikker, arts

‘Post of Propter?’ MEDAS Meeting 2013 Mevrouw drs. S. (Sadie) Hubert-Zwikker, arts MEDAS Zelfs de aanhoudende regen kon niet verhullen dat de MEDAS meeting op 16 mei dit jaar op een prachtige locatie plaatsvond: de Oranjerie van Paleis Soestdijk. Deze in 1883 gebouwde modern ingerichte ruimte bood behalve een prima… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: whiplashklachten zijn ongevalsgevolg, geen onderzoek naar fibromyalgie
 • Rechtbank Utrecht
 • BZ8632

Whiplash, ongeval 2006. De rechtbank verklaart voor recht dat causaal verband bestaat tussen nog bestaande lichamelijke en psychische klachten en ongeval. De rechtbank verwerpt het verweer van verzekeraar dat nader onderzoek nodig is naar de – in de gegevens van de behandelend artsen genoemde -fibromyalgie, nu de looptijd van de… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: bestaan whiplashklachten niet vastgesteld; mogelijke andere oorzaken uitval dus geen causaal verband aangenomen
 • Rechtbank Rotterdam
 • BZ5992

Whiplash, ongeval 2007; accountmanager, na werkhervatting in 2008 in 2010 weer uitgevallen. Benadeelde verzoekt om op basis van neurologisch expertiserapport, dat op gezamenlijk verzoek is aangevraagd, vast te stellen dat er causaal verband is tussen ongeval en whiplashklachten. De rechtbank oordeelt dat op grond van de ter beschikking staande stukken… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: whiplashklachten consistent, dus aannemelijk; geen eerdere klachten, dus causaal verband aangenomen
 • Rechtbank Rotterdam
 • BZ5996

Whiplash, ongeval 2009. Benadeelde verzoekt om op basis van neurologisch expertiserapport, dat op gezamenlijk verzoek is aangevraagd, vast te stellen dat er causaal verband is tussen ongeval en whiplashklachten (hoofdpijn, nekpijn, pijn in de lage rug, duizeligheid, vergeetachtigheid en concentratiestoornissen). De rechtbank oordeelt dat sprake is van een consistent, consequent… Lees verder →

1
Hof: whiplash, oordeel na deskundigenbericht: klachten zijn ongevalgevolg
 • Hof Amsterdam
 • BZ5517

Bij eerder tussenarrest heeft het hof beslist dat benadeelde vóór het ongeval van 2003 geen gezondheidsklachten had en dat hij kort na het ongeval gezondheidsklachten ontwikkeld die kunnen wijzen op een postwhiplashsyndroom. Door het hof was een deskundigenbericht gelast om te onderzoeken of er voor de klachten een andere oorzaak… Lees verder →

1
Hof: OPS, klachten niet door blootstelling, maar door slaapstoornissen; geen proportionele benadering
 • Hof Leeuwarden
 • BZ4763

OPS. Het hof oordeelt dat de werkgever is geslaagd in het bewijs dat geen sprake is van causaal verband tussen gezondheidsklachten en blootstelling. Het hof volgt de conclusie van de deskundige dat de klachten kunnen worden toegeschreven aan slaapademhalingsstoornissen. Nu benadeelde aan slaapstoornissen lijdt, kan op grond van de geldende… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: whiplashklachten zijn ongevalsgevolgen, eerdere rug- en nekklachten vormen predispositie
 • Rechtbank Den Haag
 • BX7791

Whiplash, ongeval 2009. De rechtbank overweegt dat voor het bewijs dat whiplashklachten bestaan voldoende is dat objectief vastgesteld kan worden dat zij aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn (zie HR 8 juni 2001, LJN: AB2054, NJ 2001, 433). De rechtbank acht dit aangetoond met het neurologisch… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: gezamenlijk expertise rapport bindend; predispositie doet niet af aan causaliteit; geen voorschot
 • Rechtbank Rotterdam
 • BV2505

Deelgeschil over causaliteit. Hoofdpijnklachten na ongeval; geen stoornissen vastgesteld. 1. Verzoek van verzekeraar om op gezamenlijk verzoek opgestelde expertiserapporten als bindend uitgangspunt te nemen toegewezen. Geen zwaarwegende argumenten tegen. 2. De rechtbank oordeelt dat predispositie niet afdoet aan het causaal verband; kan wel een rol spelen in looptijdiscussie. 3. Voorschot… Lees verder →

1
Rb: 2 ongevallen, 2x whiplash, causaal verband onduidelijk vanwege pre-existente klachten door eerste ongeval
 • Rechtbank Den Bosch
 • BU4781

Whiplash, twee ongevallen, commercieel directeur eigen BV, spil van miljoenenbedrijf. Schade eerste ongeval reeds afgewikkeld. Nu is het causaal verband tussen het tweede ongeval en de schade in geschil, met name in verband met de pre-existente klachten als gevolg van het eerste ongeval. Deskundigenbericht door arbeidsdeskundige en verzekeringsgeneeskundigen. Arbeidsdeskundige echt… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: predispositie, ondanks oordeel psychiater niet aannemelijk gemaakt dat psychische ook zonder ongeval zouden zijn ontstaan
 • Rechtbank Den Haag
 • BU2097

Conversiestoornis, niet te verklaren psychische klachten. Expertiserend psychiater oordeelde dat klachten ook zonder ongeval zouden zijn ontstaan, omdat ongevalsmechanisme geen verklaring voor klachten oplevert. De rechtbank overweegt dat verzekeraar onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er bij benadeelde al voor het ongeval sprake was van een kwetsbare persoonlijkheidsstructuur, waardoor de klachten… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey