Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Hof: bewezen moet worden dat stuiting van verjaring is ontvangen
 • Hof Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2017:2922

Verjaring wordt door een verklaring daartoe gestuit. Indien de ontvangst daarvan wordt betwist, moet de afzender feiten of omstandigheden stellen en zo nodig bewijzen waaruit volgt dat de verklaring is verzonden naar een adres waarvan hij redelijkerwijs mocht aannemen dat de geadresseerde aldaar door hem kon worden bereikt, en dat… Lees verder →

1
Hof: algemene statistische gegevens niet doorslaggevend, hoger smartengeld vanwege kritiek in literatuur, huishoudelijke hulp tot 75 jaar, BGK
 • Hof Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2014:6223

Visusverlies rechteroog na medische fout; zicht linkeroog was reeds beperkt (0,3). 1. Verlies arbeidsvermogen verpleegkundige. Uitgaan van fulltime of parttime werk bij alleenstaande vrouw met autistisch kind? Het hof stelt voorop dat statistische gegevens over een breed samengestelde groep – zoals groep alleenstaande moeders - niet doorslaggevend zijn; de specifieke… Lees verder →

1
Hof: OPS, klachten niet door blootstelling, maar door slaapstoornissen; geen proportionele benadering
 • Hof Leeuwarden
 • BZ4763

OPS. Het hof oordeelt dat de werkgever is geslaagd in het bewijs dat geen sprake is van causaal verband tussen gezondheidsklachten en blootstelling. Het hof volgt de conclusie van de deskundige dat de klachten kunnen worden toegeschreven aan slaapademhalingsstoornissen. Nu benadeelde aan slaapstoornissen lijdt, kan op grond van de geldende… Lees verder →

1
Hof: whiplash: ook substraatloze subjectieve klachten kunnen tot beperkingen leiden, mits plausibel
 • Hof Leeuwarden
 • BX9658

Whiplash, ongeval 1994. 1. Patiëntenkaart. Het hof oordeelt dat aannemelijk is geworden dat de patiëntenkaart niet meer beschikbaar is i.v.m. overstap naar geautomatiseerd systeem. Het niet beschikbaar zijn van de oude medische gegevens kan benadeelde niet worden tegengeworpen. 2. Causaliteit. Het enkele feit dat het klachten betreft die naar hun… Lees verder →

1
Hof: aansprakelijkheid werkgever voor OPS/CTE? Nader onderzoek na deskundigenbericht vereist
 • Hof Leeuwarden
 • BX7965

Aansprakelijkheid werkgever voor OPS /CTE na blootstelling aan oplosmiddelen? Uitgebreid deskundigenonderzoek over de oorzaken van het ontstaan van OPS/CTE. Is voor het ontstaan van OPS een minimale blootstellingsduur vereist? Wat is de invloed van piekblootstellingen? Het hof neemt de bevindingen van de deskundigen over. Het hof acht een nader onderzoek… Lees verder →

1
Hof: medische aansprakelijkheid: geen omkeringsregel, mogelijk proportionele aansprakelijkheid
 • Hof Leeuwarden
 • BW2983

Het hof oordeelt dat het ziekenhuis tekortgeschoten in zorgplicht jegens (nadien overleden) patiënt door diagnose perforatie twaalfvingerige darm na endoscopie te laat te stellen en door niet adequate behandeling. Causaal verband: omkeringsregel niet van toepassing; hiervoor staat onvoldoende dat de in artikel 7:453 BW neergelegde algemene norm is geschonden. Evenmin… Lees verder →

1
Hof: Ongeval auto en motorfiets: 60/40, na billijkheidscorrectie: 50/50
 • Hof Leeuwarden
 • BQ5008

Aanrijding tussen auto die terrein benzinestation heeft verlaten en tegemoet komende motorfiets. Partijen verschillen van mening over de exacte plaats van het ongeval en de snelheden. Op grond van camerabeelden van benzinestation komt hof tot conclusie dat de motorrijder zich deels op de verkeerde weghelft bevond. Causaliteitsafweging: 60/40 (motor/auto); na… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey