Bronnen

Vacatures

1
Rb, deelgeschil: psychiatrische klachten na whiplash ongevalsgevolg; adequate behandeling o.g.v. schadebeperkingsplicht
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:7324

Whiplash, ongeval 2004 (toen) 35-jarige man, somatische en psychiatrische klachten. Causaal verband met ongeval? 1. De rechtbank concludeert op basis van de rapportages van de deskundigen rechtbank dat sprake is van causaal verband tussen de klachten en het ongeval. Uit het rapport van neuroloog volgt dat hoewel de somatisatie stoornis… Lees verder →

1
Rb: val in liftschacht is ongelukkige samenloop van omstandigheden
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2014:1973

Benadeelde valt in liftschacht, in een poging een hondje te redden dat klem was komen te zitten met zijn hondenriem. Uit technisch onderzoek is gebleken is dat de lift geen technische gebreken had en voldeed aan de veiligheidsvoorschriften; het Liftinstituut concludeerde dat het niet anders kan dan dat benadeelde in… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: bewoonster huis niet aansprakelijk voor letsel brandweerman door ontploffende gasflessen
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:721

Benadeelde, hoofd brandwacht bij de vrijwillige brandweer, verliest zijn been als bij bluswerkzaamheden in een schuurtje bij een huis gasflessen exploderen. Hij verzoekt om verklaring voor recht dat de bewoonster van het huis aansprakelijk is, omdat zij onrechtmatig heeft gehandeld door ontkennend te antwoorden op vragen van de brandweer omtrent… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: militair invaliditeitspensioen mag worden verrekend met schadevergoeding
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:421

Benadeelde, beroepsmilitair, loopt bij arbeidsongeval rugletsel op. Benadeelde vraagt verklaring voor recht dat het militair invaliditeitspensioen dat hij van het ABP ontvangt niet voor verrekening met zijn schade wegens verlies aan verdienvermogen in aanmerking komt (art 6: 100 BW; HR 1 oktober 2010 (ECLI:NL:HR:2010:BM7808)). De rechtbank overweegt dat verrekening aan… Lees verder →

1
Rb: supermarkt aansprakelijk voor val over natte mat bij ingang
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:341

Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank overweegt dat niet elke gevaarzetting een onrechtmatig handelen oplevert. Dat het bij regenachtig weer nat wordt bij de ingang van de winkel is niet te… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: whiplash, klachten niet geobjectiveerd maar plausibel; diverse schadeposten, rekenrente 2,2%
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2013:5188

Tussenarrest, whiplash, volledige arbeidsongeschiktheid medewerkster ABP. 1. Medische en juridische causaliteit. Het hof komt niet terug op zijn beslissing dat benadeelde ten gevolge van het ongeval volledig arbeidsongeschikt is geraakt. Door neuroloog, psychiater en neuropsycholoog waren geen beperkingen vastgesteld, maar het hof acht de klachten plausibel. Het hof vindt onderzoek… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: aansprakelijkheid golfer voor golfongeval, gedraging valt buiten aanvaardbare risico’s van het spel
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2013:6608

Sport- en spel. Verzoeker krijgt tijdens een golftoernooi golfbal in zijn gezicht, die door verweerder is geslagen. 1. De rechtbank overweegt dat verweerder, door af te slaan zonder dat hij de bel drie keer had horen klinken, een specifieke regel heeft overtreden. De rechtbank is van oordeel dat verweerder de… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: rugklachten ongevalsgevolg, maar beperkingen niet geobjectiveerd
 • Rechtbank Den Bosch
 • BZ8252

Causaal verband rugklachten en ongeval? De rechtbank oordeelt dat de deelgeschilprocedure is niet bedoeld voor het indienen van een verzoek tot een deskundigenonderzoek. De rechtbank oordeelt op basis van het op gezamenlijk verzoek uitgebrachte expertiserapport dat causaal verband bestaat tussen de rugklachten en het ongeval. Dat de rugklachten leiden tot… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: meerijden met dronken bestuurder, zonder gordel: 40% eigen schuld; voorschot afgewezen
 • Rechtbank Oost-Brabant

Benadeelde loopt als passagier in auto zwaar letsel op bij eenzijdig ongeval. Bestuurder had 1,8 promille alcohol in bloed en is hiervoor veroordeeld. 1. De rechtbank komt tot het oordeel oordeelt dat benadeelde in de auto is gestapt, wetende dat hij alcohol had gebruikt. Gelet op het hoge alcoholpercentage moet… Lees verder →

1
Rb: geen aansprakelijkheid school en eigenaar na val van klimtoren
 • Rechtbank Den Bosch
 • BZ6844

Benadeelde valt tijdens verplichte sportdag op school (ROC) van opblaasbare klimtoren en loopt knieletsel op. Zij stelt de eigenaar van de klimtoren en de school aansprakelijk. De rechtbank overweegt dat het feit dat een activiteit op hoogte plaatsvindt, niet hoeft niet te betekenen dat deze gevaarlijk is. Dat hangt af… Lees verder →

1
Hof: beenletsel door gehuurde verticuteermachine,beroep op omkeringsregel afgewezen
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Benadeelde bewerkt met een gehuurde verticuteermachine zijn gazon en raakt hierbij ernstig gewond aan zijn linkerbeen. Hij stelt de verhuurder aansprakelijk,omdat hij hem een gevaarlijke machine ter beschikking heeft gesteld, zonder de bijbehorende veiligheidsvoorschriften. Het hof wijst het beroep op de omkeringsregel af. Niet voldoende is dat benadeelde letselschade heeft… Lees verder →

1
Hof: whiplash, oordeel na deskundigenbericht: klachten zijn ongevalgevolg
 • Hof Amsterdam
 • BZ5517

Bij eerder tussenarrest heeft het hof beslist dat benadeelde vóór het ongeval van 2003 geen gezondheidsklachten had en dat hij kort na het ongeval gezondheidsklachten ontwikkeld die kunnen wijzen op een postwhiplashsyndroom. Door het hof was een deskundigenbericht gelast om te onderzoeken of er voor de klachten een andere oorzaak… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: gemeente, brandweer en politie niet aansprakelijk voor val scooterrijder over omgewaaide boom; kosten afgewezen
 • Rechtbank Den Haag
 • BZ3900

Scooterrijder komt om 06.00 uur ten val door boom die om 01.00 uur is omgewaaid en over fietspad ligt. Brandweer vond direct weghalen van boom te gevaarlijk. Politie had weg afgezet met linten en bord ‘verboden toegang’, maar linten waren losgeraakt. 1. Gemeente niet aansprakelijk als wegbeheerder; onderhoud aan boom… Lees verder →

1
Rb: vaststellingsovereenkomst met voorbehoud: verjaring gaat lopen op moment bekendheid schade
 • Rechtbank Den Bosch
 • BZ2901

Ongeval 1980; schade is in 1985 afgewikkeld door middel van vaststellingsovereenkomst met voorbehoud voor belangrijke verslechtering ten opzichte van expertise in 1982. Verzekeraar stelt dat 20-jarige verjaringstermijn is gaan lopen op moment ondertekening vaststellingsovereenkomst in 1985 en vraagt verklaring voor recht dat vordering is verjaard; benadeelde stelt dat termijn is… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: verzoek om deskundigenbericht niet geschikt voor deelgeschilprocedure, kosten afgewezen
 • Rechtbank Den Haag
 • BZ3935

Benadeelde verzoekt rechter om een onafhankelijk medisch deskundige aan te wijzen en een deskundigenbericht op te stellen. 1. De rechtbank oordeelt dat een verzoek tot het gelasten van een deskundigenonderzoek het bereik van de deelgeschilprocedure te buiten gaat. Hiervoor bestaat reeds een passend procesrechtelijk instrument, de verzoekschriftprocedure tot het houden… Lees verder →

1
Hof: cognitieve stoornissen niet objectiveerbaar, maar klachten en beperkingen plausibel: arbeidsongeschiktheid ongevalsgevolg
 • Hof Den Bosch
 • BZ2030

Het hof oordeelt op basis van deskundigenbericht dat de cognitieve stoornissen neuropsychologisch niet objectiveerbaar zijn. Dit betekent echter niet dat de cognitieve klachten niet bestaan, dus niet reëel en niet consistent zijn. Nu benadeelde voorafgaande aan het ongeval o.a. een. fulltime-baan had, kan er redelijkerwijs van uit worden gegaan dat… Lees verder →

2
Rb, deelgeschil: scoutingvereniging voor 90% aansprakelijk voor letsel vrijwilliger door val van kabelbaan
 • Rechtbank Utrecht
 • BZ1412

Benadeelde, als vrijwilliger werkzaam bij scoutingvereniging, valt van kabelbaan op scoutingterrein en loopt zwaar letsel op. 1. Rechtbank is bevoegd kennis te nemen van een vordering op grond van 7:658 lid 4 BW. Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst waardoor de kantonrechter bevoegd zou zijn. 2. Er is geen… Lees verder →

1
Hof: verlies van arbeidsvermogen afgewezen, causaal verband doorbroken door ziekte van Parkinson
 • Hof Den Haag
 • BZ2176

Benadeelde (lasser/onderhoudsmonteur met oproepcontract) raakt in 2000 gedeeltelijk arbeidsongeschikt; in 2003 wordt de ziekte van Parkinson vastgesteld. Benadeelde stelt dat hij zonder ongeval ook na 2003 het voor hem normale inkomen had kunnen realiseren, omdat zijn werkzaamheden zouden zijn aangepast aan de beperkingen als gevolg van de ziekte van Parkinson… Lees verder →

1
HR: belangenbehartiger aansprakelijk voor verjaring vordering jegens veroorzakers; benadeelde heeft voldoende geklaagd (art 6:89 BW)
 • BY4124

Benadeelde heeft letsel opgelopen bij ongeval. Zij heeft haar belangenbehartiger aansprakelijk gesteld, omdat zij een beroepsfout heeft gemaakt door de vordering jegens de aansprakelijke veroorzakers te laten verjaren. Door de belangenbehartiger is gesteld dat benadeelde niet binnen bekwame tijd erover heeft geklaagd dat advocaat geen rechtstreekse stappen jegens de feitelijke… Lees verder →

1
Rb: rugklachten niet direct na ongeval geuit: geen causaal verband wervelkolomaandoening en ongeval
 • Rechtbank Arnhem

Benadeelde is bij tussenvonnis in de gelegenheid gesteld om aan te geven op welk moment hij in de behandelende sector rugklachten heeft geuit. De rechtbank oordeelt dat benadeelde niet heeft aangetoond dat hij direct in aansluiting op het ongeval over zijn rug heeft geklaagd. De deskundige heeft in zijn rapport… Lees verder →

1
Rb: rugklachten niet direct na ongeval geuit: geen causaal verband wervelkolomaandoening en ongeval
 • Rechtbank Arnhem

Benadeelde is bij tussenvonnis in de gelegenheid gesteld om aan te geven op welk moment hij in de behandelende sector rugklachten heeft geuit. De rechtbank oordeelt dat benadeelde niet heeft aangetoond dat hij direct in aansluiting op het ongeval over zijn rug heeft geklaagd. De deskundige heeft in zijn rapport… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: whiplash ongevalsgevolg, looptijd beperkt tot één jaar vanwege pre-existente factoren
 • Hof Amsterdam

Whiplash, ongeval 2006. Benadeelde (kapper en beheerder gokkasten) stelt volledig te zijn uit gevallen als gevolg van het letsel. Het hof concludeert dat de aanvankelijk psychische decompensatie na het ongeval ongevalgevolg is. Dit betekent echter niet dat de nog bestaande klachten eveneens ongevalsgevolg zijn. Uit de rapportage van de behandelend… Lees verder →

1
Hof: werkgever (Wilton-Feijenoord) aansprakelijk voor mesothelioom, beroep op verjaring onaanvaardbaar
 • Hof Den Haag
 • BY6208

Werknemer is in de jaren 1950-1964 blootgesteld aan asbest tijdens werk op scheepswerf Wilton-Feijenoord. In 2008 wordt mesothelioom vastgesteld en stelt hij de werkgever aansprakelijk. 1. Het hof oordeelt dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. Verweer dat mesothelioom elders kan zijn opgelopen verworpen. 2. Verjaring. Het hof toets aan… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey