Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Hof: vordering verjaard, absolute termijn niet van toepassing
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2017:4609

Benadeelde liep letsel op door een gebrekkige gasbuis. Zij ontving het rapport van de Raad voor Transportveiligheid in 2002 waardoor zij op de hoogte was van de aansprakelijke rechtspersoon. In de jaren 2002-2003 al onderhandelde zij over haar letselschade. Zij verkeerde toen in de positie waarop zij zowel met de… Lees verder →

2
Beantwoording kamervragen over uitspraak EHRM over verjaringstermijn asbestzaken
 • Tweede Kamer

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie beantwoordt kamervragen over de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de verjaringstermijn van civiele vorderingen van asbestslachtoffers en de toegang tot het recht. Hij geeft aan dat de Nederlandse wet- en regelgeving verschilt van de Zwitserse en wél… Lees verder →

2
Bekendheidscriteria van de verjaring – Twee uitspraken nader besproken – Bekendheidscriteria …
 • PIV-bulletin
 • Mr. A.N.L. de Hoogh

Uit een tweetal recente uitspraken blijkt dat de aangesproken schuldenaar onder bepaalde omstandigheden met succes het verjaringsverweer kan voeren2. Het ging in deze zaken om de aansprakelijkheid van respectievelijk een psychiater en een ziekenhuis. Deze uitspraken en het leerstuk van verjaring zullen in deze bijdrage nader worden besproken. Lees verder →

2
De (subjectieve) bekendheidscriteria van de verjaringstermijn
 • Mr. A.N.L. de Hoogh

De (subjectieve) bekendheidscriteria van de verjaringstermijntwee uitspraken nader besproken Mr. A.N.L. de HooghKBS Advocaten[1] [Foto De Hoogh] Uit een tweetal recente uitspraken blijkt dat de aangesproken schuldenaar onder bepaalde omstandigheden met succes het verjaringsverweer kan voeren[2]. Het ging in deze zaken om de aansprakelijkheid van respectievelijk een psychiater en een… Lees verder →

1
Rb: vaststellingsovereenkomst met voorbehoud: verjaring gaat lopen op moment bekendheid schade
 • Rechtbank Den Bosch
 • BZ2901

Ongeval 1980; schade is in 1985 afgewikkeld door middel van vaststellingsovereenkomst met voorbehoud voor belangrijke verslechtering ten opzichte van expertise in 1982. Verzekeraar stelt dat 20-jarige verjaringstermijn is gaan lopen op moment ondertekening vaststellingsovereenkomst in 1985 en vraagt verklaring voor recht dat vordering is verjaard; benadeelde stelt dat termijn is… Lees verder →

2
Rb: vordering op huisarts verjaard? Subjectieve bekendheid van echtgenoot niet toegerekend aan benadeelde
 • Rechtbank Utrecht
 • BW8487

Benadeelde stelt in 2010 huisarts aansprakelijk voor mogelijk verwijtbaar missen in 2001 van diagnose TIA, waarna zij hersenstaminfact en locked-in syndroom heeft gekregen. Vordering verjaard? 1. Eventuele subjectieve bekendheid met schade en aansprakelijke persoon van echtgenoot (als vertegenwoordiger ex art 7:465 lid 3 BW) wordt niet toegerekend aan benadeelde. 2.… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: bekendheid met schade bij diagnose bakkersastma
 • Rechtbank Den Haag

Bij onduidelijke lichamelijke klachten is pas sprake van bekendheid als met voldoende zekerheid is vastgesteld waardoor de klachten zijn ontstaan, als de oorzaak door terzake deskundige artsen is gediagnosticeerd (HR 24 januari 2003, NJ 2003, 300). Aangezien een longarts in 1998 al de diagnose bakkersastma (beroepsastma) heeft gesteld en het… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: vordering werknemer verjaard, werkgever veroordeeld tot vergoeding kosten deelgeschil
 • Rechtbank Zwolle-Lelystad

Werknemer heeft werkgever aansprakelijk gesteld voor gezondheidsklachten in 2000. In deelgeschil is aan de vraag aan de orde of de vordering is verjaard. De kantonrechter oordeelt dat werknemer reeds vóór 2000 bekend moet zijn geworden (in de zin van artikel 3:310 BW) met zowel de schade als met de daarvoor… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey