Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Hof: vordering verjaard, absolute termijn niet van toepassing
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2017:4609

Benadeelde liep letsel op door een gebrekkige gasbuis. Zij ontving het rapport van de Raad voor Transportveiligheid in 2002 waardoor zij op de hoogte was van de aansprakelijke rechtspersoon. In de jaren 2002-2003 al onderhandelde zij over haar letselschade. Zij verkeerde toen in de positie waarop zij zowel met de… Lees verder →

Vaknieuws
Een nieuwe episode in de serie ‘overgangsperikelen bij verjaring van verzekeringsvorderingen’
 • PIV-bulletin
 • Martine Kos – Bosselaar en Strengers Advocaten

Moet de onmiddellijke werking van het verjaringsregime in het verzekeringsrecht zoals dat in 2006 is ingevoerd, buiten toepassing blijven op de grond dat die onmiddellijke werking onder de naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (op de voet van art. 75 Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek)? Na de Hoge… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin 2016-3 1 Overgangsrechtperikelen bij verjaring van verzekeringsvorderingen
 • Mevrouw mr. S.P.A. Wensink-Vergunst, Bosselaar Strengers Advocaten
 • ECLI:NL:HR:2015:3618

Annotatie bij Hoge Raad, 18 december 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3618) Op 1 januari 2006 is bij de invoering van het nieuwe verzekeringsrecht een specifieke bepaling opgenomen ten aanzien van de verjaring van een rechtsvordering tegen een verzekeraar tot het doen van een uitkering. In art. 7:942 BW is de zogenoemde ‘duurstuiting’ geïntroduceerd:… Lees verder →

2
De (subjectieve) bekendheidscriteria van de verjaringstermijn
 • Mr. A.N.L. de Hoogh

De (subjectieve) bekendheidscriteria van de verjaringstermijntwee uitspraken nader besproken Mr. A.N.L. de HooghKBS Advocaten[1] [Foto De Hoogh] Uit een tweetal recente uitspraken blijkt dat de aangesproken schuldenaar onder bepaalde omstandigheden met succes het verjaringsverweer kan voeren[2]. Het ging in deze zaken om de aansprakelijkheid van respectievelijk een psychiater en een… Lees verder →

1
Rb: verjaring vordering PTSS Srebrenica
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ7184

De Rb. onderschrijft het standpunt van de Minister van Defensie dat eiser voor 12 februari 2002 bekend was met de schade en de daarvoor aansprakelijke (rechts)persoon en dat eiser voor die datum zijn aanspraak aan verweerder bekend had kunnen en ook had moeten maken. Aan het betoog van eiser dat… Lees verder →

1
HR: belangenbehartiger aansprakelijk voor verjaring vordering jegens veroorzakers; benadeelde heeft voldoende geklaagd (art 6:89 BW)
 • BY4124

Benadeelde heeft letsel opgelopen bij ongeval. Zij heeft haar belangenbehartiger aansprakelijk gesteld, omdat zij een beroepsfout heeft gemaakt door de vordering jegens de aansprakelijke veroorzakers te laten verjaren. Door de belangenbehartiger is gesteld dat benadeelde niet binnen bekwame tijd erover heeft geklaagd dat advocaat geen rechtstreekse stappen jegens de feitelijke… Lees verder →

1
Rb: Omstandigheid dat fax bij ontvanger in het ongerede is geraakt komt voor risico ontvanger
 • Rechtbank Den Bosch
 • BX0021

Eiser heeft aanmaningsbrief per fax gestuurd naar het faxnummer van gedaagde in Thailand. Eiser heeft van het faxverzending een ‘tx rapport’ in het geding gebracht waarin als resultaat van de verzending naar het door gedaagde opgegeven faxnummer is vermeld ‘ok’. Op grond hiervan moet worden aangenomen dat de verzending van… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey