Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
HR: regresvordering verzekeraar ex art. 7:961 BW, aanvang verjaringstermijn
  • ECLI:NL:HR:2020:889

Verzekeringsrecht. Regresvordering tussen verzekeraars ex art. 7:961 BW. Medische aansprakelijkheidsverzekeraar die letselschade heeft uitgekeerd aan benadeelde neemt regres op verzekeraar bij wie aansprakelijkheidsverzekering liep op moment voorval. 1. Verjaring. De Hoge Raad oordeelt: Een regresvordering als bedoeld in art. 7:961 lid 3 BW ontstaat op het moment dat een verzekeraar… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: kosten loonregres, rechtbank sluit aan bij BSA-convenant en past staffel Voor-werk II toe
  • ECLI:NL:RBOVE:2015:578

Berntsen Mulder Advocaten (BMA) heeft werkgever bijgestaan bij verhaal van loonschade ex art. 6:107a BW. Door verzekeraar is direct aansprakelijkheid erkend; over de hoogte van de loonschade (totaal € 24.645,46) heeft bescheiden discussie plaats gevonden. BMA vordert € 3417,30 aan BGK; verzekeraar heeft € 1021,46 betaald. 1. De kantonrechter oordeelt… Lees verder →

Vaknieuws
De zorg op de schop: wat er overblijft 1 – Wmo en regres – Zorgelijk
  • PIV-bulletin
  • Mr. dr. M.F. Vermaat – Van der Woude De Graaf Advocaten

In 2015 wordt alles anders. Alles? Wel als het gaat om wat de overheid ons aan zorg biedt en dan vooral wie daarvoor verantwoordelijk zal zijn. Dat is ook relevant voor de verzekeraar die de schadelast wil beperken. Afwentelen op de Wmo wordt steeds lastiger. Ook in de Wmo komt… Lees verder →

2
De (subjectieve) bekendheidscriteria van de verjaringstermijn
  • Mr. A.N.L. de Hoogh

De (subjectieve) bekendheidscriteria van de verjaringstermijntwee uitspraken nader besproken Mr. A.N.L. de HooghKBS Advocaten[1] [Foto De Hoogh] Uit een tweetal recente uitspraken blijkt dat de aangesproken schuldenaar onder bepaalde omstandigheden met succes het verjaringsverweer kan voeren[2]. Het ging in deze zaken om de aansprakelijkheid van respectievelijk een psychiater en een… Lees verder →

1
HR: regresvordering: vijfjarige verjaringstermijn art. 3:310 lid 1 vangt aan op moment voldoening vordering
  • BU3784

Regresvordering terzake van letselschade van gesubrogeerde AVP-verzekeraar op voor 50% hoofdelijk medeaansprakelijke mede-eigenaar van paard. Art. 3:310 lid 1 BW van toepassing op regresvorderingen uit hoofde van art. 6:10 BW. Vijfjarige verjaringstermijn art. 3:310 lid 1 vangt niet eerder aan dan op de dag na die waarop de schadevordering opeisbaar… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey