Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rb: regresvordering onderaannemer op hoofdaannemer voor val uitzendkracht, hoofdaannemer aansprakelijk
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2021:422

Werknemer die door uitzendorganisatie ter beschikking is gesteld aan de onderaannemer, is tewerkgesteld bij gedaagde, de hoofdaannemer. Bij de uitoefening van zijn werkzaamheden struikelt de werknemer op trap en loopt daarbij letsel aan pols op. Eiseres heeft als aansprakelijkheidsverzekeraar van de onderaannemer de schaderegeling ter hand genomen en spreekt gedaagde… Lees verder →

2
Promovendus pleit voor minder beperkingen bij verhaalsrecht verzekeraars
 • Unive
 • Open Universiteit

Op vrijdag 27 maart 2015 verdedigt Peter van Zwieten, promovendus aan de Open Universiteit en bedrijfsjurist bij Univé Dichtbij, zijn proefschrift 'De gesubrogeerde verzekeraar in het schadeverzekeringsrecht'. Van Zwieten onderzocht de regelgeving rond subrogatie en de inperkingen die de wet kent. Hij pleit ervoor de beperkingen op het verhaalrecht aan… Lees verder →

1
Rb: WAM-verzekeraar moet volledige schade vergoeden aan SVI-verzekeraar
 • Rechtbank Amsterdam
 • ongepubliceerd

De bestuurder van een bij de WAM-verzekeraar verzekerde vrachtauto is aansprakelijk voor de gevolgen van een aanrijding in 2003. De SVI-verzekeraar regelt de schade met (de belangenbehartiger) van betrokkene in 2008 voor € 80.351,83. SVI-verzekeraar is gesubrogeerd in de vorderingsrechten en voert regres uit op de WAM-verzekeraar. De WAM-verzekeraar heeft… Lees verder →

1
Rb: geen directe actie (art. 7:954 BW) voor regresnemende verzekeraar
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:2790

Werknemer glijdt uit over gladde vloer en breekt haar been. AVB-verzekeraar van de werkgever vergoedt de letselschade en neemt regres op de AVB-verzekeraar van het ingehuurde schoonmaakbedrijf, dat geen waarschuwingsborden plaatste. De rechtbank oordeelt dat de directe actie ex art. 7:954 BW alleen toekomt aan de benadeelde zelf. Vordering afgewezen. Lees verder →

1
Rb: Aan Waarborgfonds als regresnemer staat toepassing van de billijkheidscorrectie niet in de weg
 • Rechtbank Arnhem
 • BY9767

Degene die zich erop beroept dat geen autogordel werd gedragen dient dat te bewijzen (vgl. HR 11 juni 2010, BM1733). Bewijs niet geleverd. 80 kilometer per uur was de maximaal toegestane snelheid, maar te hoog omdat de bestuurder een onoverzichtelijke kruising naderde. Hij droeg daardoor voor 30% bij aan het… Lees verder →

2
PIV-Bulletin 2012-5, Verjaring van regresvordering op hoofdelijke medeschuldenaar – HR 6 april 2012, LJN BU3784 – Met twee tips …
 • PIV-bulletin
 • Mr. C. Banis en mevrouw mr. L.K. de Haan

Verjaring van regresvordering op hoofdelijke medeschuldenaar – HR 6 april 2012, LJN BU3784 – Met twee tips … Mr. C. Banis en mevrouw mr. L.K. de Haan – Stadermann Luiten Advocaten Op 6 april 2012 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de verjaring van regresvorderingen op een… Lees verder →

1
HR: regresvordering: vijfjarige verjaringstermijn art. 3:310 lid 1 vangt aan op moment voldoening vordering
 • BU3784

Regresvordering terzake van letselschade van gesubrogeerde AVP-verzekeraar op voor 50% hoofdelijk medeaansprakelijke mede-eigenaar van paard. Art. 3:310 lid 1 BW van toepassing op regresvorderingen uit hoofde van art. 6:10 BW. Vijfjarige verjaringstermijn art. 3:310 lid 1 vangt niet eerder aan dan op de dag na die waarop de schadevordering opeisbaar… Lees verder →

1
Rb: ontplofte jerrycan: art 6:197 BW niet van toepassing op coulancebetaling regresnemende verzekeraar; geen gebrekkig product
 • Rechtbank Roermond
 • BW0302

Meisje loopt letsel op door ontploffen jerrycan met brandjel tijdens gourmetten. AVP-verzekeraar van vader, die coulancehalve heeft uitgekeerd, neemt ex 6:175 en 6: 185 BW regres op slagerij die gourmetstel met jerrycan ter beschikking stelde. 1. Tijdelijke Wet Verhaalsrechten (art 6:197 BW) niet van toepassing. De rechtbank oordeelt dat verzekeraar… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey