Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rechtbank: Heupprothesen Biomet waren niet gebrekkig
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2023:5214

In deze langlopende zaak wordt Biomet als producent van Metal-on-Metal (MoM) heupprothesen aansprakelijk gehouden voor schade die zou zijn ontstaan door een vermeend gebrek in dit product. Eisers stellen in dat verband dat door frictie tussen de onderdelen van de MoM-heupprothese (chroom en kobalt(-ionen)) vrijkomen die in de bloedbaan en… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: producent van antidepressivum Seroxat niet aansprakelijk voor gezondheidsklachten benadeelde
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2021:5818

Benadeelde (geïntimeerde) stelt de producent van het antidepressivum Seroxat aansprakelijk voor de gezondheidsschade die hij stelt te hebben geleden door gebruik van het middel. Hij stelt dat het product Seroxat ondeugdelijk is en aan hem is voorgeschreven in 2001 toen hij nog minderjarig was. Het hof oordeelt dat de producent… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: geen productaansprakelijkheid voor te hard opgepompte SUP
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2020:8717

Productaansprakelijkheid. Bij het oppompen van een SUP ‘ontploft’ de SUP, met letselschade tot gevolg. Net als de rechtbank neemt het hof  geen aansprakelijkheid aan, omdat de gebruiker van de SUP het product te hard, tot boven de in de gebruiksaanwijzing vermelde, maximale druk heeft opgepompt. Benadeelde is er niet in… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: productaansprakelijkheid. MoM-prothese, één vervaltermijn (laatste datum van in het verkeer brengen product)
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2019:10751

Productaansprakelijkheid BW art. 6:185 ev., MoM-prothese.. Wie geldt als producent? De producent van de MoM-prothese heeft de vier onderdelen hiervan op verschillende tijdstippen in het verkeer gebracht, waardoor de vervaltermijn van de vier onderdelen op verschillende tijdstippen voltooid zijn. Omdat de gestelde gebrekkigheid veroorzaakt wordt door de werking van de… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: stelt prejudiciële vragen aan Hoge Raad over gebrekkige PIP-implantaten
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2019:3188

Het hof stelt de volgende vragen aan de Hoge Raad: 1. Is een ziekenhuis aansprakelijk voor de schade die het gevolg is (geweest) van het inbrengen van een gebrekkig PIP-implantaat en dient het gebrek aan dat ziekenhuis te worden toegerekend? (…) 2. Is voor de beantwoording relevant of het gebrek… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin 2016-4 Subrogatie en/of cessie; dat en waarom tijdig nadenken hierover kan lonen!
 • PIV-bulletin
 • mr. C. Banis en mr. L.K. de Haan van V&A Advocaten te Rotterdam

De aansprakelijkheidsverzekeraar komt nogal eens in beeld om te betalen wanneer zich een schadeveroorzakend evenement heeft voorgedaan. Denk bijvoorbeeld aan de AVB-verzekeraar die een bedrijf heeft verzekerd waar een arbeidsongeval plaatsvindt met letsel voor een werknemer tot gevolg. Als het betreffende bedrijf verzekeringsdekking heeft en de werknemer een claim indient… Lees verder →

1
Hof: autofabrikant aansprakelijk voor dwarslaesie door gebrek in vergrendelmechanisme cabine
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2014:8902

Bestuurder truck loopt dwarslaesie op als de cabine van zijn truck bij een eenzijdig ongeval naar voren kantelt. Het hof acht evenals de rechtbank Renault Trucks aansprakelijk ex art. 6:185 BW. Het hof oordeelt dat - met name uit het onderzoek van het KLPD- blijkt dat sprake is van een… Lees verder →

1
Rb: arts en het ziekenhuis niet aansprakelijk voor lekkende borstprothese
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Benadeelde stelt de behandelend arts, het ziekenhuis en de fabrikant aansprakelijk voor de schade als gevolg van een lekkende borstprothese in 2004. 1. De rechtbank oordeelt dat voldoende vast staat dat de arts en het ziekenhuis de door benadeelde gestelde klachten als mogelijke gevolgen van een scheurend implantaat niet kenden… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: ondeugdelijke remmen fiets niet aangetoond, deelgeschil onnodig ingesteld
 • Rechtbank Limburg

Benadeelde komt tijdens vakantie ten val met haar twee maanden oude fiets. 1. Zij stelt dat de remmen niet deugden en stelt de rijwielhandelaar aansprakelijk; zij stelt dat de fiets niet die eigenschappen die zij, als koper mocht verwachten, zodat sprake is van non-conformiteit zoals bedoeld in art. 7:17 BW.… Lees verder →

Vaknieuws
De aansprakelijkheid voor de gebrekkige hulpzaak in het licht van de geneeskundige behandelingsovereenkomst
 • PIV-bulletin
 • Mr. A.E. Santen

De aansprakelijkheid voor de gebrekkige hulpzaak in het licht van de geneeskundige behandelingsovereenkomst Mr. A.E. Santen CentraMed Er is veel aandacht voor – verondersteld – gebrekkige implantaten en medische hulpmiddelen. Er was en is een hoop te doen omtrent de borstimplantaten van de Franse producent PIP, en zo hebben ook… Lees verder →

1
Rb: ontplofte jerrycan: art 6:197 BW niet van toepassing op coulancebetaling regresnemende verzekeraar; geen gebrekkig product
 • Rechtbank Roermond
 • BW0302

Meisje loopt letsel op door ontploffen jerrycan met brandjel tijdens gourmetten. AVP-verzekeraar van vader, die coulancehalve heeft uitgekeerd, neemt ex 6:175 en 6: 185 BW regres op slagerij die gourmetstel met jerrycan ter beschikking stelde. 1. Tijdelijke Wet Verhaalsrechten (art 6:197 BW) niet van toepassing. De rechtbank oordeelt dat verzekeraar… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey