Bronnen

Vacatures

1
Rb, deelgeschil: werkgever niet aansprakelijk voor val werkneemster zonder veiligheidsschoenen; voldoende instructie
  • Rechtbank Roermond
  • BZ5411

Poolse werkneemster komt na het plukken van sla ten val als zij vanuit busje over het geoogste perceel naar nabijgelegen oogstmachine loopt. Zij droeg op dat moment geen veiligheidsschoeisel. De kantonrechter oordeelt dat de materiële werkgever heeft voldaan heeft aan de op haar rustende verplichting tot het houden van toezicht… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: rapport gezamenlijke expertise bindend, bezwaren afgewezen; uurtarief € 200,- (gevorderd: € 386,10,- )
  • Rechtbank Roermond
  • BZ3464

Gemiste diagnose hersentumor . Benadeelde vraagt in deelgeschil om het expertiserapport, dat op gezamenlijk verzoek is aangevraagd, bindend te verklaren. In het rapport concludeert de deskundige dat de huisarts verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld door ondanks diverse signalen niet door te verwijzen. De rechtbank acht het rapport bindend, nu het op… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: onvoldoende gesteld t.a.v. toedracht arbeidsongeval, vordering afgewezen
  • Rechtbank Roermond
  • BZ3420

Benadeelde loopt letsel op bij een arbeidsongeval met een pompwagen en stelt zijn werkgevers hiervoor aansprakelijk. Ongeval niet gemeld bij Arbeidsinspectie, dus geen rapport. Benadeelde vindt het niet op zijn weg liggen aan te geven wat er precies is gebeurd; het gegeven dat de werkgever heeft nagelaten de arbeidsinspectie in… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: ziekenhuis niet aansprakelijk voor zeldzame complicatie bij knieoperatie
  • Rechtbank Roermond

Benadeelde loopt zenuwbeschadiging op bij knieoperatie. 1. De rechtbank oordeelt dat sprake is van informeel consent. Het gaat hier om een mogelijke complicatie die zeer weinig voorkomt. Een arts hoeft de patiënt niet, zo al mogelijk, op alle mogelijke risico’s te wijzen. Van een voorzienbaar risico is in dit geval… Lees verder →

1
Rb: ontplofte jerrycan: art 6:197 BW niet van toepassing op coulancebetaling regresnemende verzekeraar; geen gebrekkig product
  • Rechtbank Roermond
  • BW0302

Meisje loopt letsel op door ontploffen jerrycan met brandjel tijdens gourmetten. AVP-verzekeraar van vader, die coulancehalve heeft uitgekeerd, neemt ex 6:175 en 6: 185 BW regres op slagerij die gourmetstel met jerrycan ter beschikking stelde. 1. Tijdelijke Wet Verhaalsrechten (art 6:197 BW) niet van toepassing. De rechtbank oordeelt dat verzekeraar… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey