Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verzoek te bepalen dat verzekeraar medische gegevens over pre-existente situatie niet mag opvragen afgewezen
 • Rechtbank Amsterdam
 • ongepubliceerd

Whiplash, ongeval 2013, benadeelde is vanaf 2000 arbeidsongeschikt. 1. Benadeelde verzoekt de rechtbank te bepalen dat ASR niet gerechtigd is om het UWV dossier en het patiënten journaal van de huisarts vanaf 2000 te ontvangen. De rechtbank overweegt dat op basis van de Medische Paragraaf bij de GBL het beginsel… Lees verder →

Vaknieuws
Whiplash: een andere benadering – Medische vs. juridische causaliteit
 • PIV-bulletin
 • Mevrouw mr. P. Oskam en mevrouw drs. A.M. Reitsma arts

Whiplash: een andere benadering1 – Medische vs. juridische causaliteit – Samen komen we er wel uit …   Mevrouw mr. P. Oskam en mevrouw drs. A.M. Reitsma arts – Kennedy Van der Laan Advocaten en a.s.r. Verzekeringen   In 2012 betrof ongeveer een derde van de verkeersongevallen in Nederland een… Lees verder →

2
Reactie UWV op nieuwsbericht over opvragen medische dossiers
 • UWV

Afgelopen weekend meldden diverse media dat patiëntenfederatie NPCF een peiling had uitgevoerd waaruit was gebleken dat instanties als UWV, gemeenten, verzekeraars en arbodiensten aan klanten hun medische dossier vragen en daarmee het medisch beroepsgeheim zouden omzeilen. In de praktijk vraagt UWV geen medische gegevens of dossiers direct bij klanten op.… Lees verder →

2
DLR: Gedragscode regelt omgang met medische gegevens bij letselschade
 • Letselschade Raad

De Letselschade Raad heeft een persbericht uitgebracht n.a.v. berichten in de media over het onnodig opvragen van medische gegevens. Inhoud persbericht: “De Letselschade Raad heeft de omgang met medische informatie in letselschadezaken geregeld in de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade. Het belangrijkste uitgangspunt: het opvragen van medische informatie… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: predispositie: whiplashklachten toegerekend aan het ongeval, vaststelling beperkingen door verzekeringsgeneeskundige
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2013:7649

Whiplash, ongeval 2000; artsenbezoeker, gedeeltelijke a.o. na ongeval; volledige uitval in 2003; re-integratie niet gelukt. Hoofd- nek- en vermoeidheidsklachten. Causaal verband klachten en ongeval? 1. Noch uit expertiserapporten van neurochirurg en neuropsycholoog, noch uit andere rapporten blijkt van enige twijfel omtrent het bestaan van de klachten, hoewel daarvoor geen neurologische/neuropsychologische… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: causaal verband kop-staartbotsing en rugklachten niet onderbouwd
 • Rechtbank Den Haag

Nek- en rugklachten gevolg van ongeval van mei 2011? 1. De rechtbank oordeelt dat de nekklachten tot november 2011 gevolg zijn van het ongeval; daarna ontbreekt medische informatie. 2. T.a.v de rugklachten oordeelt de rechtbank dat benadeelde het causaal verband onvoldoende heeft onderbouwd. De rechtbank stelt voorop dat een kop-staartbotsing,… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: causaal verband kop/staartbotsing en rugklachten niet onderbouwd
 • Rechtbank Den Haag

Nek- en rugklachten gevolg van ongeval van mei 2011? 1. De rechtbank oordeelt dat de nekklachten tot november 2011 gevolg zijn van het ongeval; daarna ontbreekt medische informatie. 2. T.a.v de rugklachten oordeelt de rechtbank dat benadeelde het causaal verband onvoldoende heeft onderbouwd. De rechtbank stelt voorop dat een kop-staartbotsing,… Lees verder →

Vaknieuws
Vraag: Gelden de nieuwe medische machtigingen ook voor medische aansprakelijkheid?
 • PIV
 • M. Volker

Gelden de nieuwe medische machtigingen, die worden aanbevolen door de GAV en De Letselschade Raad (d.d. 31 oktober 2013) ook bij medische aansprakelijkheid? Antwoord: Nee, de medische machtigingen zijn alleen bedoeld voor letselzaken, waarin de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) van toepassing is. Dat betekent dat de machtigingen niet geschikt zijn… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: rapport gezamenlijke expertise bindend, bezwaren afgewezen; uurtarief € 200,- (gevorderd: € 386,10,- )
 • Rechtbank Roermond
 • BZ3464

Gemiste diagnose hersentumor . Benadeelde vraagt in deelgeschil om het expertiserapport, dat op gezamenlijk verzoek is aangevraagd, bindend te verklaren. In het rapport concludeert de deskundige dat de huisarts verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld door ondanks diverse signalen niet door te verwijzen. De rechtbank acht het rapport bindend, nu het op… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey