Reactie UWV op nieuwsbericht over opvragen medische dossiers

Samenvatting:

Afgelopen weekend meldden diverse media dat patiëntenfederatie NPCF een peiling had uitgevoerd waaruit was gebleken dat instanties als UWV, gemeenten, verzekeraars en arbodiensten aan klanten hun medische dossier vragen en daarmee het medisch beroepsgeheim zouden omzeilen.

In de praktijk vraagt UWV geen medische gegevens of dossiers direct bij klanten op. De vaste route hiervoor is altijd via de zorgverlener (specialist of huisarts), na vooraf hiervoor toestemming te hebben gevraagd bij de klant en dit in een machtigingsformulier vast te hebben gelegd. UWV handelt hierbij altijd op basis van de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

link naar bericht

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey