Bronnen

Vacatures

Vaknieuws
Inspiratiewebinar Platform Personenschade – 12 april 2021
 • Verbond van Verzekeraars

Op 8 oktober 2020 vond het eerste webinar van het Platform Personenschade plaats. Tijdens dit webinar werd ingegaan op het verschijnen van het rapport van de Universiteit Utrecht en welke conclusies hieruit gehaald konden worden. In een vervolgwebinar op maandag 12 april 2021 om 15.00 uur, gaan we wat dieper… Lees verder →

Vaknieuws
Kamervragen over afhandeling letselschadeclaims door verzekeraars
 • Tweede Kamer

Tweede Kamerleden Michiel van Nispen (SP) en Attje Kuiken (PvdA) hebben de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Financiën vragen voorgelegd naar aanleiding van een zwartboek waaruit blijkt dat verzekeraars letselschadezaken niet altijd goed afhandelen. Radar bundelde hiervoor honderden klachten, zoals te zien was in de uitzendning van 25… Lees verder →

Vaknieuws
Uniforme toetsing voor (letselschade)verzekeraars
 • Verbond van Verzekeraars

Verzekeraars zijn straks verplicht om eens in de drie jaar een audit te laten uitvoeren op de Gedragscode Behandeling Letselschade. Via deze audit wordt getoetst óf de gedragscode wordt nagekomen. Deze aanvulling op de zelfregulering die de branche zichzelf oplegt, is woensdag door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. Verzekeraars zijn daarmee… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin: 20 jaar PIV!
 • PIV-bulletin
 • Marjoleine van der Zwan, Directeur PIV

Dit jaar viert het Personenschade Instituut van Verzekeraars haar 20e verjaardag! In 1998 is het PIV – zoals het nu in de wandelgangen heet – opgericht om te zorgen voor meer aandacht en samenwerking op het gebied van letselschade. Van en voor Verzekeraars. Lees verder →

Vaknieuws
Van slachtoffer centraal naar mijn belang centraal?1
 • PIV-bulletin
 • Arjan Loonstra – Q-Consult Progress Partners

In februari 2016 schetst het programma De Monitor van de NCRV het beeld van een verhardende letselschadebranche. Het programma onderzocht de rol van verzekeraars in de afwikkeling van letselschade. Daaruit kwam naar voren dat verzekeraars meer claims afwijzen dan voorheen en de afwikkeling van letselzaken zouden traineren. Slachtofferadvocaten geven in… Lees verder →

De gehele maand november kunt u de GBL Challenge online spelen met en tegen branchegenoten.
 • Q-Consult

De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is opgesteld met het doel letselschadeslachtoffers eerlijk, fatsoenlijk en snel helpen. Hoe goed kent u de GBL eigenlijk? Om de GBL beter te leren en écht te ervaren, hebben wij de GBL Challenge ontwikkeld. Dit is een 'serious' game (=leerzame game) gebaseerd op echte cases… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verzoek te bepalen dat verzekeraar medische gegevens over pre-existente situatie niet mag opvragen afgewezen
 • Rechtbank Amsterdam
 • ongepubliceerd

Whiplash, ongeval 2013, benadeelde is vanaf 2000 arbeidsongeschikt. 1. Benadeelde verzoekt de rechtbank te bepalen dat ASR niet gerechtigd is om het UWV dossier en het patiënten journaal van de huisarts vanaf 2000 te ontvangen. De rechtbank overweegt dat op basis van de Medische Paragraaf bij de GBL het beginsel… Lees verder →

2
Rapport Diepteanalyse GBL 2014: Best practices zorgen voor snellere afhandeling letselschade
 • Verbond van Verzekeraars

Opstellen van een helder whiplashbeleid gericht op re-integratie of eerder in het traject medische expertise inzetten, helpt bij het sneller afhandelen van letselschade. Dat blijkt uit een diepteanalyse van de toepassing van de Gedragscode Behandeling Letselschade. Een van de regels in deze code is dat letselschade binnen twee jaar moet… Lees verder →

Vaknieuws
Theo Kremer: “Letselschadebranche wacht ingrijpende ontwikkelingen”
 • Schade-Almanak

In een interview in de Schade Almanak zegt PIV-directeur Theo Kremer: “De letselschadebranche staan in de nabije en zeker in de verre toekomst ongetwijfeld ingrijpende ontwikkelingen te wachten. (….) Op de korte termijn zal het streven van verzekeraars naar een zo efficiënt mogelijk proces, met zo min mogelijk transactiekosten, zich… Lees verder →

2
Persbericht: Werkwijze drie-jaarsevaluatie verzekeraars is niet conform gedragscode letselschade
 • NLE

Een aantal verzekeraars is gestart met het schriftelijk rechtstreeks benaderen van slachtoffers wiens schaderegeling langer loopt dan drie jaar. Doel is een eventuele impasse te doorbreken en daarmee een oplossing dichterbij te brengen. De drie-jaarsevaluatie vloeit voort uit aanbevelingen van het Verbond van Verzekeraars. De Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE)… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Stappenplan Medisch Traject
 • PIV-bulletin
 • Mr. ir. J.P.M. Simons

Implementatie Medische Paragraaf PIV-Stappenplan Medisch Traject – Weer een flinke stap verder … Mr. ir. J.P.M. Simons[i] – Leijnse Artz Advocaten Op 1 april 2010 trad de herziene Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (GVP) in werking. Deze zorgde voor nogal wat onduidelijkheden binnen de afwikkeling van personenschades, onder meer ten… Lees verder →

Vaknieuws
Jaarverslag De Letselschade Raad: terugbblik op goed jaar én noodklok
 • Letselschade Raad

De Letselschade Raad blikt terug op een succesvol 2012, maar luidt tegelijkertijd de noodklok. Voor letselschadeslachtoffers is veel bereikt, het belang van de Raad wordt alom onderschreven, maar toch is het voortbestaan onzeker. Het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft het voornemen zijn subsidie geheel af te bouwen, terwijl deze… Lees verder →

2
De Letselschade Raad en NIBE-SVV lanceren E-learningmodule GBL 2012
 • Letselschade Raad, NIBE-SW

De Letselschade Raad en NIBE-SVV lanceren vandaag de E-learningmodule Gedragscode Behandeling Letselschade 2012. De Letselschade Raad heeft in november 2012 de gedragscode herzien, waardoor de code beter aansluit op de letselschadepraktijk. De E-learningmodule is tot stand gekomen in samenwerking met NIBE-SVV en moet zorgen dat de gedragscode op de juiste… Lees verder →

2
2e diepteanalyse naar de toepassing van de Gedragscode Behandeling Letselschade
 • Verbond van Verzekeraars

De tweede door het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) en het Verbond van Verzekeraars in 2012 gehouden diepteanalyse naar de toepassing van de Gedragscode Behandeling Letselschade is gereed. Het onderzoek betrof dit keer alle verkeersletselzaken uit het 1e kwartaal van 2010 en geeft inzicht in de redenen waarom de dossiers… Lees verder →

1
Staatssecretaris Teeven ontvangt nieuwe GBL op Letselschade Raadsdag 2012
 • PIV-bulletin

Staatssecretaris Teeven ontvangt nieuwe GBL op Letselschade Raadsdag 2012: ‘Klimaat rond letselschadeafhandeling sterk verbeterd’ Mevrouw S. Douma De Letselschade Raad [Logo DLR] “Letselschade anno 2013: zo kan het ook!” Dat is het motto voor De Letselschade Raadsdag van 8 november 2012. De letselschadebranche is goed op weg. Staatsecretaris Fred Teeven… Lees verder →

Vaknieuws
Twee verhalen Duel of duet1
 • PIV-bulletin
 • Mr. H. de Hek[2]

Met een eindarrest van het Hof Leeuwarden van 22 november 2011[3] kwam een einde aan een langslepende procedure. R, die toen net was begonnen met zijn heao accountancy was in 1978 op 23 jarige leeftijd betrokken bij een auto-ongeval. Hij had whiplashachtige klachten ontwikkeld. Nadat een poging om de schade… Lees verder →

1
Rb : Richtlijn studievertraging van de Letselschaderaad ook van toepassing in niet-letselzaak
 • Rechtbank Den Bosch
 • BW9260

Een student pedagogiek vordert schadevergoeding van zijn hogeschool wegens het bieden van onvoldoende stagebegeleiding en vordert onder meer studievertraging conform de Richtlijn inzake studievertraging van de Letselschaderaad. De rechtbank acht de school aansprakelijk. De school voert het verweer dat de Richtlijn niet van toepassing is, omdat geen sprake is van… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey