Rapport Diepteanalyse GBL 2014: Best practices zorgen voor snellere afhandeling letselschade

Samenvatting:

Opstellen van een helder whiplashbeleid gericht op re-integratie of eerder in het traject medische expertise inzetten, helpt bij het sneller afhandelen van letselschade. Dat blijkt uit een diepteanalyse van de toepassing van de Gedragscode Behandeling Letselschade. Een van de regels in deze code is dat letselschade binnen twee jaar moet worden afgehandeld, iets wat in ongeveer negentig procent van de gevallen blijkt te gebeuren.

De diepteanalyse naar de toepassing van de zogenoemde tweejaarsbehandeltermijn is uitgevoerd door Eiffel in opdracht van het Verbond en de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars. Doel van de analyse is inzicht krijgen in de redenen dat een zaak langer loopt dan twee jaar, om die redenen vervolgens aan te pakken. Negentien verzekeraars leverden hiervoor input. Niet alleen cijfers, maar ook best practices. Daardoor krijgt de hele letselschadebranche inzicht in mogelijkheden om de letselschadeclaims binnen kortere tijd te behandelen. Voor het rapport van de diepteanalyse

Hoger schadebedrag complexer

Uit de analyse blijkt dat 88,2 procent van de letselzaken, die vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB), binnen twee jaar wordt afgehandeld. Voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) is dat 89,4 procent en voor verkeersletselzaken (WAM) is dat 90,9 procent. Wat opvalt, is dat een derde van alle zaken met een belang van meer dan 10.000 euro niet binnen twee jaar wordt afgehandeld. Verklaring hiervoor is dat schades met een hoger schadebedrag vaak complexer zijn en een langdurig ziektebeeld kennen. Toch maakt dit ook duidelijk dat hier verbeterpotentieel zit, denk aan specifiek beleid voor deze typen schades.

Goede voorbeelden

In alle fases van de schadebehandeling blijkt het medisch traject tot de grootste vertraging te leiden. Twee oorzaken springen eruit: ‘discussie medische causaliteit’ en ‘in afwachting medisch expertiserapport’. Wel ontwikkelen verschillende maatschappijen beleid om minder vaak in discussies te blijven hangen. Daarbij speelt bijvoorbeeld redelijkheid een belangrijker rol dan het medisch honderd procent waterdicht afhechten van medische causaliteit.

De ontwikkeling van zo’n beleid is een voorbeeld van een best practice. En zo zijn er meer: het naar voren halen van de tweejaarstoets, zodat tijdig acties kunnen worden uitgezet om de termijn te halen, meer focus op de mogelijkheden die een whiplashslachtoffer heeft en vragen rondom medische causaliteit pragmatischer benaderen. Veel maatschappijen zijn goed op weg. Het Verbond zet zich de komende tijd in om de leden daarbij te ondersteunen.

Meer weten? Download de Diepteanalyse Gedragscode Behandeling Letselschade.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey