Jaarverslag De Letselschade Raad: terugbblik op goed jaar én noodklok

Samenvatting:

De Letselschade Raad blikt terug op een succesvol 2012, maar luidt tegelijkertijd de noodklok. Voor letselschadeslachtoffers is veel bereikt, het belang van de Raad wordt alom onderschreven, maar toch is het voortbestaan onzeker. Het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft het voornemen zijn subsidie geheel af te bouwen, terwijl deze noodzakelijk is voor de onafhankelijkheid van de organisatie.

In het jaarverslag 2012 ‘Een jaar van oogsten…?’ constateert De Letselschade Raad dat het draagvlak voor zijn activiteiten opnieuw is verbreed.

Jaarverslag De Letselschade Raad 2012 Persbericht De Letselschade Raad d.d. 20 augustus 2013:

 

Subsidie noodzaak in belang slachtoffers en patiënten met letselschade

De Letselschade Raad luidt noodklok

 

De Letselschade Raad blikt terug op een succesvol 2012, maar luidt tegelijkertijd de noodklok. Voor letselschadeslachtoffers is veel bereikt, het belang van de Raad wordt alom onderschreven, maar toch is het voortbestaan onzeker. Het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft het voornemen zijn subsidie geheel af te bouwen, terwijl deze noodzakelijk is voor de onafhankelijkheid van de organisatie.

In het jaarverslag 2012 ‘Een jaar van oogsten…?’ constateert De Letselschade Raad dat het draagvlak voor zijn activiteiten opnieuw is verbreed. Binnen de letselschadepraktijk, maar ook bij de overheid. Staatssecretaris Teeven van V & J bracht tot tweemaal toe een bezoek aan de Raad: in de zomer was hij bij de lancering van de Medische Paragraaf en in de herfst nam hij de Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 in ontvangst. Bij beide gelegenheden uitte hij zijn waardering voor de resultaten van de samenwerking binnen de Raad als voorbeeld van effectieve zelfregulering.

Ondersteund door een bureau met slechts 3,3 fte opereert de Raad uitermate efficiënt. Vijf jaar lang ontving de Raad een kleine projectsubsidie van het ministerie van V & J. Vorig jaar verminderde het ministerie deze bijdrage van 400.000 naar 250.000 euro. Daarbij werd vanaf 2014 een structurele bijdrage van 200.000 euro toegezegd. Het ministerie stelde daarbij de voorwaarde dat uit onderzoek een effectieve besteding van de projectsubsidie zou blijken. In het tweede hoofdstuk van het jaarverslag 2012 staan de uitkomsten van dit onafhankelijke onderzoek. Ze zijn buitengewoon positief.

 

Onafhankelijk

Ondanks de goede resultaten en het bewezen belang van De Letselschade Raad heeft het ministerie van V & J gemeld zijn subsidie in vier jaar tijd geheel te willen afbouwen. In 2012 financierden marktpartijen voor 80% de activiteiten. Hun inbreng bestaat voor een belangrijk deel uit het beschikbaar stellen van menskracht voor projecten. De Letselschade Raad betaalt zijn medewerkers vanuit de subsidie. De bijdrage van de overheid stelt de Raad in staat om als onafhankelijke autoriteit een brug te slaan tussen partijen met soms tegengestelde belangen.

 

Uitdaging

Duidelijkheid over de verdere financiering ontbreekt, hoewel de uitdaging voor De Letselschade Raad onverminderd groot blijft. Bij de opvang na medische incidenten liggen volop mogelijkheden om in overleg met alle betrokkenen de positie van patiënten/cliënten te verstevigen. Een grotere openheid is nodig, evenals betere procedures voor de afwikkeling van medische aansprakelijkheid. De Letselschade Raad heeft de omgang met medische incidenten benoemd tot speerpunt voor de komende periode en voert in dat verband ook gesprekken met het ministerie van VWS.

Over De Letselschade Raad De Letselschade Raad is opgericht om de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van letselschade te vergroten. Gestreefd wordt naar een betere en meer persoonlijke bejegening van slachtoffers en patiënten/cliënten en naar verbetering van de technische aspecten van de schaderegeling. De Letselschade Raad ontwikkelt gedragscodes en richtlijnen voor de vergoeding van schade, verzorgt voorlichting en training voor professionals uit de letselschadepraktijk en de zorg, en ondersteunt slachtoffers en patiënten/cliënten met voorlichting, advies en praktische hulp. In het Platformoverleg van De Letselschade Raad zijn de volgende beroeps- en koepelorganisaties vertegenwoordigd:

·         ANWB

·         Slachtofferhulp Nederland

·         Verbond van Verzekeraars (rechtsbijstand- en aansprakelijkheidsverzekeraars)

·         Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE)

·         Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS)

·         Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (GAV)

·         Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA)

Toehoorders bij het Platformoverleg zijn:

·         Ministerie van Veiligheid & Justitie

·         Vereniging van Letsel Schade Advocaten (LSA)

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey