Merendeel letselschaden binnen twee jaar afgewikkeld

Samenvatting:

Verzekeraars wikkelen bijna 92 procent van alle verkeersletselzaken binnen de streeftermijn van twee jaar af. Bij de vorige meting in 2010 was dat nog 90 procent. Dat blijkt uit een diepteanalyse die Eiffel vorig jaar deed naar de toepassing van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). Van de nog openstaande zaken zijn whiplash-/nekklachten de grootste ‘boosdoener’ (40 %); op nummer twee staan fracturen (29 %). In de meeste openstaande schaden (58 %) ontstaat de vertraging in de ‘medische fase’, gevolgd door vertraging tijdens het vaststellen van de omvang van de schade (30 %).

Bericht op www.verzekeraars.nl dd 10 januari 2013:
Artikel in Verzekerd!: Merendeel letselschaden binnen twee jaar afgewikkeld

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey