Persbericht: Werkwijze drie-jaarsevaluatie verzekeraars is niet conform gedragscode letselschade

Samenvatting:

Een aantal verzekeraars is gestart met het schriftelijk rechtstreeks benaderen van slachtoffers wiens schaderegeling langer loopt dan drie jaar. Doel is een eventuele impasse te doorbreken en daarmee een oplossing dichterbij te brengen. De drie-jaarsevaluatie vloeit voort uit aanbevelingen van het Verbond van Verzekeraars.

De Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE) juicht toe dat verzekeraars stappen zetten om zaken die dreigen vast te lopen weer vlot te trekken. Het is daarbij wel van belang dat de wijze waarop de evaluatie verloopt zorgvuldig is en het belang van het slachtoffer niet schaadt. In dat kader signaleert de NLE een aantal knelpunten inzake de drie-jaarsevaluatie

Passeren belangenbehartiger kan niet zomaar
Slachtoffers hebben niet voor niets een belangenbehartiger ingeschakeld. Zij hebben ervoor gekozen de inhoudelijke behandeling van hun zaak, zowel wat betreft de schade als het proces, aan een professional over te laten. Een besluit van de verzekeraar om het slachtoffer toch rechstreeks te benaderen kan daarom niet lichtzinnig worden genomen. De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), waaraan zowel NLE-leden als verzekeraars zich hebben geconformeerd, moet worden gevolgd. De GBL schrijft voor dat slachtoffers uitsluitend rechtstreeks worden benaderd als de belangenbehartiger niet tijdig of niet adequaat reageert en daardoor het belang van zijn cliënt schaadt. Aan deze voorwaarden is bij de drie-jaarsevaluatie niet, of slechts bij uitzondering, voldaan. De brief die in het kader van de evaluatie door de verzekeraar wordt verstuurd, zou dan ook aan de belangenbehartiger moeten worden gestuurd. Hij bespreekt dit vervolgens met zijn cliënt en reageert namens zijn cliënt richting de verzekeraar.

Sommige verzekeraars gaan nog verder
Het valt op dat de inhoud van de brieven die verzekeraars versturen verschillend is. Daar waar bijvoorbeeld Univé slachtoffers in de brief naar hun belangenbehartiger verwijst om de drie-jaarsevaluatie te bespreken, nodigt Achmea slachtoffers uit om contact met de verzekeraar op te nemen om hun eventuele klachten te bespreken. Achmea stuurt daarmee direct aan op een inhoudelijk overleg met het slachtoffer zonder belangenbehartiger. Daarmee wordt de GBL nogmaals geschonden.

Dit kan zorgvuldiger

De NLE twijfelt niet aan de goede bedoelingen van verzekeraars. Wel dienen verzekeraars de wijze waarop zij vorm geven aan de drie-jaarsevaluatie te wijzigen. De huidige werkwijze is niet in overeenstemming met de GBL en kan zorgen voor ongewenste spanningen tussen verzekeraars en belangenbehartigers en voor onnodige onrust bij slachtoffers. Dat gaat ten koste van de beoogde effectiviteit van de evaluatie.


Meer informatie:


De Branchevereniging Nederlandse  Letselschade Experts (NLE) bestaat sinds 1998. De 17 aangesloten kantoren treden uitsluitend op voor slachtoffers, hebben gezamenlijk 120 fte experts in dienst en behandelen jaarlijks 17.500 letselschadedossiers. De leden zijn Boehmer x Nooijen Juristen, Boomkamp & Zwarts Letselschade, ClaimCare, Claims Settlement Schaderegelingen, Europrotector, Hofmans Associates, Korevaar van Dijk Letselschade, Letselbureau, Letselschade.com, Nostimos Letselschadedeskundigen, Ottenschot Letselschadespecialisten, Ottenschot & Van Cuijk Letselschade Experts, Pals Groep, Relet, Tijbout Letselschade Specialisten, Van Cuijk Letselschade en Weggemans Letselschadeadviseurs.

Martijn van Driel, directeur NLE
Tel:         06 – 11 595 662
Mail:      martijn@intramij.nl

Vriendelijke groet,


Martijn van Driel
Directeur NLE
Tel.       06 11 595 662
E-mail  martijn@intramij.nl
 
 
 

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey