De Letselschade Raad en NIBE-SVV lanceren E-learningmodule GBL 2012

Samenvatting:

De Letselschade Raad en NIBE-SVV lanceren vandaag de E-learningmodule Gedragscode Behandeling Letselschade 2012. De Letselschade Raad heeft in november 2012 de gedragscode herzien, waardoor de code beter aansluit op de letselschadepraktijk. De E-learningmodule is tot stand gekomen in samenwerking met NIBE-SVV en moet zorgen dat de gedragscode op de juiste wijze wordt toegepast in de praktijk. De module gaat in op de tien gedragsregels uit de gedragscode. Elke gedragsregel is uitgewerkt in de vorm van illustratieve filmpjes en toetsvragen om het geleerde te testen. Centraal daarbij staat de benadeelde. Vanaf 1 mei 2013 is de module beschikbaar via NIBE SVV.

De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) heeft als belangrijkste doel een snelle en zorgvuldige afwikkeling van letselschades. De code is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij de behandeling van letselzaken, zoals verzekeraars, belangenbehartigers, schaderegelaars, schadebehandelaars en arbeidsdeskundigen. Voor de leden van het Verbond van Verzekeraars is de code algemeen bindend verklaard.

Thematische indeling

De E-learningmodule kent een thematische indeling, waarin zowel de kant van de belangenbehartiger als de kant van de verzekeraar wordt belicht. Aan de orde komen de thema’s belangenbehartiging en eerste contact, vaststellen aansprakelijkheid, vaststellen en vergoeden schade, geschiloplossing, en financiële voorlichting.

Elk thema heeft twee filmpjes met cases uit de praktijk, die het thema en de toetsvragen inleiden. Daarnaast heeft elk thema meerkeuzetoetsvragen met antwoorden die de cursist op juistheid moet beoordelen. Op elk alternatief wordt feedback gegeven. Elke vraag kent een ‘hint’-blok met de relevante achterliggende theorie.

Samenstelling module

De E-learningmodule is samengesteld door de vertegenwoordigers van ANWB, PIV, ARAG Rechtsbijstand, SRK Rechtsbijstand en Waarborgfonds Motorverkeer uit de Werkgroep Herziening Gedragscode, samen met Erik-Jan Wervelman, medeauteur van de GBL 2012. De Letselschade Raad heeft de werkgroep opgericht met als doel de gedragscode uit 2006 te actualiseren en verbeteren op basis van de ervaringen en inzichten binnen de eigen en aanverwante beroepsgroepen.

Meer informatie en/of inschrijving

NIBE-SVV Klantadvies

T 020 520 85 34

E cursist@nibesvv.nl

I www.nibesvv.nl

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey