Officiele uitreiking Medisch Paragraaf bij GBL

Samenvatting:

Op 6 juni 2012 overhandigt de voorzitter van het Platformoverleg van De Letselschade Raad, mr. Aleid Wolfsen, de Medische Paragraaf aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mr. Fred Teeven. Prof. mr. Arno Akkermans (VU) en drs. Astrid Blaauw (voorzitter van de GAV – Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken) lichten toe hoe de Medische Paragraaf in de GBL bijdraagt aan de versterking van de positie van letselschadeslachtoffers.

 

Medische Paragraaf bij de GBL versterkt positie letselschadeslachtoffer

Demissionair Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mr. Fred Teeven, neemt het eerste exemplaar van de Medische Paragraaf bij de GBL in ontvangst. Bij de totstandkoming van (de eerste versie van) de GBL in 2006 was het – ondanks pogingen daartoe – niet gelukt het medisch beoordelingstraject daadwerkelijk aan te pakken. De Letselschade Raad heeft medio 2008 de Vrije Universiteit Amsterdam de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar mogelijkheden ter verbetering van het medisch beoordelingstraject. Dit onderzoek heeft in 2010 geleid tot het rapport ‘Medisch beoordelingstraject bij letselschade. Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen’ en uiteindelijk tot de nieuwe Medische Paragraaf die op 15 december 2011 is goedgekeurd door de leden van het Platformoverleg van De Letselschade Raad. Deze Medische Paragraaf bevat niet alleen veel omvattender en gedetailleerdere goede praktijken voor het medisch beoordelingstraject maar vooral ook een aantal belangrijke en vernieuwende werkdocumenten: modellen waarmee de in de Medische Paragraaf uitgewerkte goede praktijken in de dagelijkse praktijk relatief eenvoudig kunnen worden toegepast.

Op woensdag 6 juni a.s overhandigt de voorzitter van het Platformoverleg van De Letselschade Raad, mr. Aleid Wolfsen, de Medische Paragraaf aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mr. Fred Teeven. Prof. mr. Arno Akkermans (VU) en drs. Astrid Blaauw (voorzitter van de GAV – Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken) lichten toe hoe de Medische Paragraaf in de GBL bijdraagt aan de versterking van de positie van letselschadeslachtoffers.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey