Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: vordering tot medewerking aan mediation afgewezen, deelgeschil volstrekt onnodig ingesteld
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Rotterdam
 • 9030794 VZ VERZ 21-1842

Benadeelde verzoekt te bevelen dat verzekeraars mee dienen te werken aan een mediationtraject. 1. De kantonrechter is van oordeel dat de verzoeken onvoldoende kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. 2. Met verzekeraars is de kantonrechter van oordeel dat het vrijwillige karakter van mediation er ook in letselschadezaken aan… Lees verder →

Vaknieuws
Inspiratiewebinar Platform Personenschade – 12 april 2021
 • Verbond van Verzekeraars

Op 8 oktober 2020 vond het eerste webinar van het Platform Personenschade plaats. Tijdens dit webinar werd ingegaan op het verschijnen van het rapport van de Universiteit Utrecht en welke conclusies hieruit gehaald konden worden. In een vervolgwebinar op maandag 12 april 2021 om 15.00 uur, gaan we wat dieper… Lees verder →

Vaknieuws
Interview met Josée van de Laar
 • Letselschade.nu, Martijn van Driel

Op Letselschade.nu. is een interview met Josee van de Laar . “Josée van de Laar bouwde als advocaat een groot gezag op en groeide uit tot koningin-mediator van letselschades. Maar begin dit jaar legde ze plotseling al haar taken neer, toen ze van haar artsen had gehoord dat ze ongeneeslijk… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, kort geding: Wijst voorschot toe, handhaaft beslagen, mediation niet afdwingbaar
 • Kort Geding, Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2018:6245

In deelgeschil is geoordeeld dat gedaagden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de val waarbij eiser een partiële dwarslaesie opliep. Hij is volledig a.o. Gedaagde 1 is niet verzekerd en gedaagde 2 is dekking ontzegd door de AVP-verzekeraar. Eiser becijfert de schade op ongeveer 1,5 mio. Eiser heeft diverse executoriale beslagen gelegd… Lees verder →

Vaknieuws
Nieuwe 2018-editie van de RekenHulp verschenen
 • de Bureaus

Bij de Bureaus in Houten, de krachtenbundeling van vijf gespecialiseerde bureaus die ondersteunende diensten leveren op het gebied van letselschade, is de nieuwe editie van de RekenHulp verschenen. In de 48 pagina’s tellende RekenHulp 2018, die in een recordoplage van 2.500 exemplaren wordt gedrukt, worden veelgebruikte cijfers met betrekking tot… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: aan vormvereisten van een mediationreglement en –overeenkomst moet zijn voldaan
 • ECLI:NL:HR:2013:2049

De mediationovereenkomst brengt mee dat eventuele in het kader van de mediation gemaakte afspraken niet bindend zijn, tenzij is voldaan aan de daaraan in de mediation overeenkomst uitdrukkelijk overeengekomen vereisten. Dit strookt met het niet verplichtende en vrijblijvende karakter van de mediation, dat meebrengt dat partijen van door hen gedane… Lees verder →

1
Rb: schending geheimhouding mediation niet onrechtmatig vanwege zwaarwegend belang
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2014:13082

Gedaagde (advocaat) verleent rechtsbijstand aan cliënt (werknemer) in arbeidsgeschil en is bekend met tussen eiser (werkgever) en cliënt gesloten geheimhoudingsovereenkomst m.b.t. mediationprocedure. Desalniettemin legt gedaagde gespreksverslagen over in een procedure voor het hof. De rechtbank oordeelt dat hiermee in beginsel in strijd is gehandeld met hetgeen in het maatschappelijk verkeer… Lees verder →

2
DeMediationRubriek …
 • PIV-bulletin
 • mr. F. van Benthem

DeMediatiationRubriek staat onder redactie van mr. Ferda van Benthem en mr. Bart Neervoort. Hoewel in letselschadezaken steeds vaker mediation wordt toegepast, hebben de meeste betrokkenen in de personenschadebranche er nog geen ervaring mee. Door in deze rubriek voorbeelden uit de praktijk van NVMV-LetMeletselschade mediators te beschrijven, wordt getracht de bekendheid… Lees verder →

2
DeMediationRubriek

DeMediationRubriek … – DMR 2013, 5 DeMediatiationRubriek staat onder redactie van mr. Ferda van Benthem en mr. Bart Neervoort. Hoewel in letselschadezaken steeds vaker mediation wordt toegepast, hebben de meeste betrokkenen in de personenschadebranche er nog geen ervaring mee. Door in deze rubriek voorbeelden uit de praktijk van NVMV-LetMeletselschademediators te… Lees verder →

2
Mediation: het verhaal achter het verhaal
 • Geertruid van Wassenaer

DeMediationRubriek … DeMediatiationRubriek staat onder redactie van mr. Ferda van Benthem en mr. Bart Neervoort. Hoewel in letselschadezaken steeds vaker mediation wordt toegepast, hebben de meeste betrokkenen in de personenschadebranche er nog geen ervaring mee. Door in deze rubriek voorbeelden uit de praktijk van NVMV-LetMeletselschademediators te beschrijven, wordt getracht de… Lees verder →

2
DeMediationRubriek II
 • PIV-bulletin

DeMediationRubriek … – DMR 2013 II DeMediatiationRubriek staat onder redactie van mr. Ferda van Benthem en mr. Bart Neervoort. Hoewel in letselschadezaken steeds vaker mediation wordt toegepast, hebben de meeste betrokkenen in de personenschadebranche er nog geen ervaring mee.  Door in deze rubriek voorbeelden uit de praktijk van NVMV-LetMe-letselschademediators te… Lees verder →

2
Mediation trok de zaak na elf jaar helemaal los
 • PIV-bulletin

DeMediationRubriek …  – Spronck Dit is de eerste aflevering van een mediationrubriek onder redactie van mr. Ferda van Benthem en mr. Bart Neervoort. Hoewel in letselschadezaken steeds vaker mediation wordt toegepast, hebben de meeste betrokkenen in de personenschadebranche er nog geen ervaring mee. Door in deze rubriek voorbeelden uit de… Lees verder →

2
Alle mediators voor slachtoffers letselschade voortaan onder één dak
 • PIV-bulletin
 • mr. B. Neervoort

Alle mediators voor slachtoffers letselschade voortaan onder één dak LetMe – de vereniging van letselschade mediators – en NVMV – de Nederlandse vereniging van mediators in de verzekeringsbranche – slaan per 1 januari 2013 de handen ineen. Daarmee ontstaat een organisatie met meer dan 75 gekwalificeerde mediators. De nieuwe organisatie… Lees verder →

2
LetMe en vereniging van letselschade mediators (NVMV) samen
 • LetMe

LetMe – de vereniging van letselschade mediators – en NVMV – de Nederlandse vereniging van mediators in de verzekeringsbranche – slaan per 1 januari 2013 de handen ineen. Daarmee ontstaat een organisatie met meer dan 75 gekwalificeerde mediators. De nieuwe organisatie behoudt de naam NVMV. LetMe blijft bestaan als naam… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: (werkgevers)aansprakelijkheidsvraag te complex voor deelgeschilprocedure
 • Rechtbank Breda
 • BX7896

Schoonmaker valt van 2,5 meter hoge trap en stelt werkgever aansprakelijk. De kantonrechter stelt vast dat er naast de aansprakelijkheidsvraag nog andere geschilpunten zijn, zoals over de causaliteit. Daar komt bij dat ten aanzien van de aansprakelijkheidsvraag nadere bewijslevering en/of deskundigenonderzoek noodzakelijk is. Verzoek afgewezen, kosten deelgeschil a € 5.072,65… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey