Rb, deelgeschil: vordering tot medewerking aan mediation afgewezen, deelgeschil volstrekt onnodig ingesteld

Samenvatting:

Benadeelde verzoekt te bevelen dat verzekeraars mee dienen te werken aan een mediationtraject. 1. De kantonrechter is van oordeel dat de verzoeken onvoldoende kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. 2. Met verzekeraars is de kantonrechter van oordeel dat het vrijwillige karakter van mediation er ook in letselschadezaken aan in de weg staat dat een partij kan worden gedwongen om daarmee in te stemmen en daaraan medewerking te verlenen. In dit geval staat het verzekeraars, mede gelet op de omstandigheid dat voor verzoeker een eindregeling nog niet aan de orde is, vrij om hun medewerking daaraan te onthouden. 3. Verzoeker had in redelijkheid moeten begrijpen dat de deelgeschil procedure zich niet leent voor de verzoeken en dat deze geen kans van slagen zouden hebben. De kosten komen dan ook niet voor vergoeding in aanmerking. Begroting van deze kosten kan derhalve achterwege blijven.

beschikking mediation

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey