Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rb: SVI-verzekeraar moet BGK boven de verzekerde som vergoeden
 • Rechtbank Breda
 • BZ6469,

Ongeval directeur klusbedrijf; verzekerde som SVI overschreden. De rechtbank oordeelt dat, gezien de strekking van artikel 7:959 lid 1 BW (= kosten tot vaststelling schade boven verzekerde som) en de aansluiting van de wetgever bij de formulering van art. 6:96 lid 2 aanhef en sub b, er geen reden bestaat… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: (werkgevers)aansprakelijkheidsvraag te complex voor deelgeschilprocedure
 • Rechtbank Breda
 • BX7896

Schoonmaker valt van 2,5 meter hoge trap en stelt werkgever aansprakelijk. De kantonrechter stelt vast dat er naast de aansprakelijkheidsvraag nog andere geschilpunten zijn, zoals over de causaliteit. Daar komt bij dat ten aanzien van de aansprakelijkheidsvraag nadere bewijslevering en/of deskundigenonderzoek noodzakelijk is. Verzoek afgewezen, kosten deelgeschil a € 5.072,65… Lees verder →

1
RB; Deelgeschil: verzekeraar wiellaadschop aansprakelijk voor aanrijding met personenauto
 • Rechtbank Breda
 • BX3739

Aanrijding tussen personenauto en wiellaadschop op een openbare weg buiten de bebouwde kom. Ten tijde van het ongeval had de wiellaadschop geen ontheffing voor het op de openbare weg rijden. Geen causaal verband tussen het rijden zonder ontheffing en het ongeval. Indien de ontheffing zou zijn verleend, had bij duisternis… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: medisch en juridisch causaal verband vastgesteld tussen depressie en ongeval
 • Rechtbank Breda
 • BW4353

Achteropaanrijding, benadeelde raakt volledig arbeidsongeschikt door depressie. De rechtbank leidt uit op gezamenlijk verzoek opgesteld psychiatrisch rapport af dat het psychiater het ongeval als één van de (medische) oorzaken van de depressieve stoornis, nu hij vermeldt dat er sprake is van een complexe verklaring voor de depressieve stoornis. Depressieve klachten… Lees verder →

1
Deelgeschil: roekeloos snel rijden, billijkheidscorrectie, autogordels en eigen schuld
 • Rechtbank Breda
 • BR1988

De deelgeschilprocedure is gericht op een snelle beslissing, wat zich verzet tegen uitvoerige bewijsvoering. De bewijsvoering is van eenvoudig aard in verband waarmee de verzekeraar de opdracht krijgt te bewijzen dat gordels niet werden gedragen. Gelet op de omstandigheden moet, behoudens door verzoekers te leveren bewijs van het tegendeel, causaliteit… Lees verder →

1
Rb: deelgeschilprocedure niet bedoeld voor deskundigenonderzoek, kosten afgewezen
 • Rechtbank Breda
 • BU6973

Verzoek om deskundigenonderzoek door psychiater in deelgeschilprocedure. De rechtbank wijst het verzoek af. Benadeelde heeft de deelgeschilprocedure aangewend voor het gelasten van een deskundigenonderzoek waarvoor de deelgeschilprocedure niet bedoeld is. De verzoekschriftprocedure tot het houden van een voorlopig deskundigenonderzoek als geregeld in artikel 202 Rv e.v. vormt hiervoor een passend… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: BGK volledig toegewezen, ook kosten ter voorkoming ontslag; uurtarief € 253 redelijk
 • Rechtbank Breda
 • BR7054

Arbeidsongeval. Amputatie wijsvinger en psychische klachten na arbeidsongeval in 2007, 10% b.i. 1. Smartengeld: € 13.500,- conform verzoek. 2. BGK. Gevorderd € 18.691 (bovenop reeds betaalde BGK ad € 20.034). Groot deel kosten is gemaakt ter voorkoming van ontslag en ter bevordering van re-integratie. De rechtbank overweegt dat maatgevend is… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: BGK volledig toegewezen, ook kosten ter voorkoming ontslag; uurtarief € 253,- redelijk
 • Rechtbank Breda
 • BR7054

Arbeidsongeval. Amputatie wijsvinger en psychische klachten na arbeidsongeval in 2007, 10% b.i. 1. Smartengeld: € 13.500,- conform verzoek. 2. BGK. Gevorderd € 18.691 (bovenop reeds betaalde BGK ad € 20.034). Groot deel kosten is gemaakt ter voorkoming van ontslag en ter bevordering van reïntegratie. De rechtbank overweegt dat maatgevend is… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey