Uniforme toetsing voor (letselschade)verzekeraars

Samenvatting:

Verzekeraars zijn straks verplicht om eens in de drie jaar een audit te laten uitvoeren op de Gedragscode Behandeling Letselschade. Via deze audit wordt getoetst óf de gedragscode wordt nagekomen. Deze aanvulling op de zelfregulering die de branche zichzelf oplegt, is woensdag door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. Verzekeraars zijn daarmee de enige partij die zorgen voor uniforme toetsing op nakoming van de gedragscode.

De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) maakt al langer deel uit van de zelfregulering van het Verbond. De GBL is een gedragscode waarin de letselschadebranche (slachtoffers, belangenbehartigers en verzekeraars) tien regels heeft gedefinieerd om te zorgen voor een goede schadeafhandeling.

Register
De GBL is al jaren bindend voor verzekeraars. Met de aanvullende regeling worden verzekeraars ook verplicht om te laten zien dat ze de code nakomen. Deze verplichting geldt ook voor partijen die staan ingeschreven in het Register van De LetselschadeRaad. Dat is helaas nog maar een deel van de partijen die werkzaam zijn in de branche. “Het zou goed zijn als alle partijen die betrokken zijn bij de letselschadeafhandeling zich inschrijven in het register”, aldus Marly de Blaeij beleidsadviseur bij het Verbond.
“En wie weet”, zo benadrukt zij tot slot: “vormt deze unieke stap wel een prima motivatie voor andere verenigingen, zoals de Vereniging van Letselschade Advocaten of het NIVRE, om het goede voorbeeld van verzekeraars te volgen en de GBL en toetsing daarop ook voor hun leden verplicht te stellen.”

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey