Bronnen

Vacatures

1
Rb, deelgeschil: rugklachten ongevalsgevolg, maar beperkingen niet geobjectiveerd
 • Rechtbank Den Bosch
 • BZ8252

De rechtbank oordeelt dat de deelgeschilprocedure niet is bedoeld voor het indienen van een verzoek tot een deskundigenonderzoek. Op basis van het op gezamenlijk verzoek uitgebrachte deskundigenrapport bestaat causaal verband tussen de rugklachten en het ongeval. Dat de rugklachten leiden tot alle genoemde beperkingen staat niet vast. De rechtbank is… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: rugklachten ongevalsgevolg, maar beperkingen niet geobjectiveerd
 • Rechtbank Den Bosch
 • BZ8252

Causaal verband rugklachten en ongeval? De rechtbank oordeelt dat de deelgeschilprocedure is niet bedoeld voor het indienen van een verzoek tot een deskundigenonderzoek. De rechtbank oordeelt op basis van het op gezamenlijk verzoek uitgebrachte expertiserapport dat causaal verband bestaat tussen de rugklachten en het ongeval. Dat de rugklachten leiden tot… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: geen verband psychische klachten en inhaleren spray
 • Rechtbank Den Bosch, Rechtbank Den Haag
 • BZ7062

Benadeelde stelt dat zij psychische klachten heeft als gevolg van het inhaleren van anti-rain spray na inspuiten leren jas en stelt de fabrikant aansprakelijk. Zij was reeds arbeidsongeschikt wegens psychische klachten. Benadeelde vraagt verklaring voor recht dat de door de expertiseartsen vastgestelde klachten gevolg zijn van het inhalatie-incident. De rechtbank… Lees verder →

1
Rb: geen aansprakelijkheid school en eigenaar na val van klimtoren
 • Rechtbank Den Bosch
 • BZ6844

Benadeelde valt tijdens verplichte sportdag op school (ROC) van opblaasbare klimtoren en loopt knieletsel op. Zij stelt de eigenaar van de klimtoren en de school aansprakelijk. De rechtbank overweegt dat het feit dat een activiteit op hoogte plaatsvindt, niet hoeft niet te betekenen dat deze gevaarlijk is. Dat hangt af… Lees verder →

1
Rb: vaststellingsovereenkomst met voorbehoud: verjaring gaat lopen op moment bekendheid schade
 • Rechtbank Den Bosch
 • BZ2901

Ongeval 1980; schade is in 1985 afgewikkeld door middel van vaststellingsovereenkomst met voorbehoud voor belangrijke verslechtering ten opzichte van expertise in 1982. Verzekeraar stelt dat 20-jarige verjaringstermijn is gaan lopen op moment ondertekening vaststellingsovereenkomst in 1985 en vraagt verklaring voor recht dat vordering is verjaard; benadeelde stelt dat termijn is… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: geen voordeelverrekening AOV-uitkering
 • Rechtbank Den Bosch
 • BY1145

Benadeelde (ZZP-er jegens wie werkgever aansprakelijk is ex art 7:658 lid 4) verzoekt verklaring voor recht dat verzekeraar de AOV-uitkeringen niet als voordeel mag verrekenen. Het betreft een sommenverzekring die door benadeelde zelf is afgesloten. De kantonrechter toetst aan de zes gezichtspunten van HR 1 oktober 2010 (LJN BM 7808).… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: verzoek vaststelling causaliteit afgewezen, omdat nadere bewijslevering noodzakelijk is
 • Rechtbank Den Bosch
 • BX7216

Benadeelde verzoekt de rechtbank vast te stellen dat er een (juridisch) causaal verband bestaat tussen zijn knieklachten en het ongeval van 2006. Zowel de vraag over hoe het letsel bij het ongeval is ontstaan, als de vraag of er - gelet op de pre-existente klachten - causaal verband bestaat tussen… Lees verder →

1
Rb deelgeschil: voldoende reden voor fraudeonderzoek, gegronde twijfel aan klachten
 • Rechtbank Den Bosch
 • BX3377

Het vaststellen van de psychische klachten gaat het deelgeschil te buiten. [X] heeft weliswaar het rapport van Buiten in het geding gebracht, aangevuld met de diagnose van Gokoel, maar ook Reaal heeft haar standpunt over voorgewende klachten meer dan voldoende onderbouwd met de informatie van Schalke De vrees dat psychiater… Lees verder →

1
Rb: BGK belangenbehartiger apert onredelijk wegens wanverhouding schadehoogte en BGK
 • Rechtbank Den Bosch
 • BX0583

Belangenbehartiger vordert in letselzaak waarin € 8.750,- aan letselschade is betaald € 19.276,04 aan BGK. De kantonrechter overweegt dat in letselschadezaken als uitgangspunt wordt gehanteerd dat tussen het schadebedrag en de buitengerechtelijke kosten een aanvaardbare verhouding dient te bestaan. Gelet op enerzijds de hoogte van de schade-uitkering en anderzijds het… Lees verder →

1
Rb : Richtlijn studievertraging van de Letselschaderaad ook van toepassing in niet-letselzaak
 • Rechtbank Den Bosch
 • BW9260

Een student pedagogiek vordert schadevergoeding van zijn hogeschool wegens het bieden van onvoldoende stagebegeleiding en vordert onder meer studievertraging conform de Richtlijn inzake studievertraging van de Letselschaderaad. De rechtbank acht de school aansprakelijk. De school voert het verweer dat de Richtlijn niet van toepassing is, omdat geen sprake is van… Lees verder →

1
Rb: Omstandigheid dat fax bij ontvanger in het ongerede is geraakt komt voor risico ontvanger
 • Rechtbank Den Bosch
 • BX0021

Eiser heeft aanmaningsbrief per fax gestuurd naar het faxnummer van gedaagde in Thailand. Eiser heeft van het faxverzending een ‘tx rapport’ in het geding gebracht waarin als resultaat van de verzending naar het door gedaagde opgegeven faxnummer is vermeld ‘ok’. Op grond hiervan moet worden aangenomen dat de verzending van… Lees verder →

1
Rb: geschil over uitgangspunten schadeberekening niet geschikt voor deelgeschilprocedure
 • Rechtbank Den Bosch
 • BW6836

Benadeelde is arbeidsongeschikt door ontploft vuurwerk in gezicht; verlies van oog, nog geen medische eindtoestand. Schade door NRL begroot op € 1.871.421 op basis van het uitgangspunt dat benadeelde doorgewerkt zou hebben in zijn onderneming. De rechtbank oordeelt dat het geschil zich niet leent voor een deelgeschilprocedure, omdat nader onderzoek… Lees verder →

1
Rb: verrekenen BGK met slotuitkering zonder recht of titel onrechtmatig
 • Rechtbank Den Bosch
 • BW2959

Voormalig belangenbehartiger verrekent naast zijn honorarium een bedrag aan BGK en ‘extra kosten’ verband houdende met ‘aantijgingen aan zijn adres’ met slotuitkering. De rechtbank oordeelt dat het zonder recht of titel verrekenen van kosten met de door verzekeraar ten behoeve van benadeelde op de derdenrekening van belangenbehartiger uitbetaalde slotuitkering rechtbank… Lees verder →

1
Rb: wegbeheerder niet aansprakelijk voor val motorrijder na schrikeffect door belijning op wegdek
 • Rechtbank Den Bosch
 • BV7880

Leerling rijschool komt tijdens motorrijles ten val doordat hij met de motor in groef in het weggedeelte raakt. De kantonrechter acht de staat niet aansprakelijk als wegbeheerder. De weg verkeerde in goede staat van onderhoud. Dat de contouren van de weggestraalde belijning op sommige motorrijders mogelijk een schrikeffect hadden, waardoor… Lees verder →

1
Rb: Deelgeschil: BGK buitensporig, vordering eiser afgewezen en eiser wordt veroordeeld in proceskosten
 • Rechtbank Den Bosch

Ook Rb ’s-Hertogenbosch, sector Kanton, locatie Eindhoven, acht de BGK van de belangenbehartiger onredelijk: De kantonrechter acht de gevorderde buitengerechtelijke kosten buitensporig en dat van een gespecialiseerd letselschadebehandelaar, zoals hij zichzelf noemt, had mogen worden verwacht er voor te waken dat de kosten tot in het ongerijmde zouden oplopen. Lees verder →

1
Rb: deelgeschil: bewijswaarde observatie
 • Rechtbank Den Bosch
 • BQ7692

Verzoeker vraagt de rechter o.a. de bewijsrechtelijke waarde van filmbeelden te bepalen. Het gaat om filmbeelden, gemaakt in opdracht van verweerster, waarop te zien is dat verzoeker zijn linkerarm normaal gebruikt. De rechtbank wijst dit verzoek af omdat een beoordeling van de filmbeelden zinloos is als daarbij niet ook de… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: verjaring gestuit, stellen van aanvullende vragen na voorlopig deskundigenbericht niet geschikt voor deelgeschilprocedure
 • Rechtbank Den Bosch
 • BV3743

Ziekenhuis aansprakelijkheid voor gemiste scheenbeenbreuk? 1. De rechtbank oordeelt de verjaring is gestuit door het ingediende verzoekschrift tot het houden van een voorlopig deskundigenbericht. De rechtbank acht dit het voldoende waarschuwing richting verzekeraar. 2. De rechtbank oordeelt dat het voorlopig deskundigenbericht is onvolledig en onduidelijk is. Dat staat eraan in… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: uitgebreide bewijsvoering t.a.v. aansprakelijkheid noodzakelijk, vordering afgewezen
 • Rechtbank Den Bosch
 • BU8766

Verzoekster struikelt bij het verlaten van een cafetaria over de poten van een reclamebord en breekt haar enkel. Zij stelt het cafetaria en diens AVB-verzekeraar aansprakelijk. De rechtbank overweegt dat de feiten op basis van overgelegde schriftelijke getuigenverklaringen onvoldoende vast staan. Ter beantwoording van de aansprakelijkheidsvraag is (uitgebreide) bewijsvoering noodzakelijk… Lees verder →

1
Rb: 2 ongevallen, 2x whiplash, causaal verband onduidelijk vanwege pre-existente klachten door eerste ongeval
 • Rechtbank Den Bosch
 • BU4781

Whiplash, twee ongevallen, commercieel directeur eigen BV, spil van miljoenenbedrijf. Schade eerste ongeval reeds afgewikkeld. Nu is het causaal verband tussen het tweede ongeval en de schade in geschil, met name in verband met de pre-existente klachten als gevolg van het eerste ongeval. Deskundigenbericht door arbeidsdeskundige en verzekeringsgeneeskundigen. Arbeidsdeskundige echt… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: aanspraklijkheidsvraag (kelderluikcriteria) te complex voor deelgeschilprocedure
 • Rechtbank Den Bosch
 • BT8905

Man overlijdt als hij in het bos met zijn off-the-road motor tegen een boom reed. Over het zandpad waarop hij reed was kort ervoor een geul gegraven voor de aanleg van een fietspad. De nabestaanden stellen het bouwbedrijf en de gemeente aansprakelijk. De rechtbank oordeelt dat de aansprakelijkheidsvraag zich in… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey