Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Hof: Inlener niet aansprakelijk voor arbeidsongeval met hijskraan
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2023:467

In hoger beroep spitst deze kwestie zich toe op de vraag of een inlener de zorgplicht in het kader van art. 7:658 BW heeft geschonden. Appellant is een arbeidsongeval overkomen in verband met het gebruiken van een hijskraan bij zijn werk als steigerbouwer, waar hij als uitzendkracht werkzaam was. Volgens… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: uitzendbureau aansprakelijk voor letsel werknemer, bij gebrek aan info over zorgplicht inlener
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2019:3704

Werknemer komt tijdens werkzaamheden met arm in kolom van boormachine. Hij stelt (alleen) het uitzendbureau aansprakelijk. 1. De rechtbank wijst de vordering toe. De rechtbank oordeelt dat het uitzendbureau haar stelling, dat zij als uitlener haar zorgplicht is nagekomen voldoende geconcretiseerd, maar ten aanzien van de zorgplicht van de inleners… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: uitzendbureau aansprakelijk voor letsel werknemer bij ontbreken info over zorgplicht inlener
 • Rechtbank Rotterdam

Werknemer komt tijdens werkzaamheden met arm in kolom van boormachine. Hij stelt (alleen) het uitzendbureau aansprakelijk. 1. De rechtbank wijst de vordering toe. De rechtbank oordeelt dat het uitzendbureau haar stelling, dat zij als uitlener haar zorgplicht is nagekomen voldoende geconcretiseerd, maar ten aanzien van de zorgplicht van de inleners… Lees verder →

Vaknieuws
Subrogatieverbod art. 7:962 lid 3 BW ziet alleen op formele arbeidsrelaties
 • PIV-bulletin
 • Mevrouw mr. J. Kruijswijk Jansen en mr. J.S. Overes

Subrogatieverbod art. 7:962 lid 3 BW ziet alleen op formele arbeidsrelaties – HR 28 november 20141 – Klare wijn …   Mevrouw mr. J. Kruijswijk Jansen en mr. J.S. Overes – Kennedy Van der Laan Advocaten   Sinds een aantal jaren wordt in de lagere rechtspraak en literatuur de discussie… Lees verder →

1
Rb: uitzendbureau dat schade zonder erkenning aansprakelijkheid vergoedt heeft geen regres op inlener
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2014:6361

Uitzendkracht loopt handletsel op bij arbeidsongeval. AVB-verzekeraar van uitzendbureau vergoedt schade zonder erkenning van aansprakelijkheid en neemt regres op de inlener. AVB-verzekeraar beroept zich op NBBU-voorwaarden, waarin het uitzendbureau aansprakelijkheid uitsluit en waarin staat dat de inlener het uitzendbureau dient te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de uitzendkracht. De rechtbank… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: regresverbod art. 7:962 lid 3 geldt niet bij ingeleend personeel
 • ECLI:NL:HR:2014:3461

Werknemer is gewond geraakt bij ongeval. Zijn zorgverzekeraar neemt regres op de uitzendkracht die voor dezelfde werkgever werkte en die het ongeval veroorzaakte. In cassatie is de vraag aan de orde of de uitzendkracht voor de toepassing van het subrogatieverbod van art. 7:962 lid 3 BW dient te worden aangemerkt… Lees verder →

1
Hof: hoofdaannemer ex art. 7:658 lid 4 BW hoofdelijk aansprakelijk (20%) voor letsel werknemer onderaannemer
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2014:6672

Werknemer van onderaannemer loopt bij timmerwerkzaamheden aan dakkoepel letsel. De (AVB-verzekeraar van de) onderaannemer erkent aansprakelijkheid, vergoedt de schade tegen cessie en neemt regres op de hoofdaannemer. 1. Het hof verwijst naar HR 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan) en oordeelt dat de hoofdaannemer (hoofdelijk) aansprakelijk is, nu is voldaan aan de… Lees verder →

1
Hof: werkgever niet aansprakelijk voor val over konijn; behoorlijke verzekering
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:2768

Werkneemster (schoonmaakster) is met dienstfiets op het terrein van de inlenende werkgever tegen een konijn aangereden, waardoor zij gevallen is en letsel heeft opgelopen. 1. Het hof acht de werkgever als inlener en het schoonmaakbedrijf als werkgever niet aansprakelijk ex art. 7:658 BW. De enkele kans dat een loslopend konijn… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: bouwbedrijf aansprakelijk voor val in liftschacht van in v.o.f. werkende zzp’er
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:8149

liftschacht. Hij stelt het bouwbedrijf aansprakelijk ex art. 7:658 lid 4 BW. De kantonrechter oordeelt benadeelde is aan te merken als zzp'er; dat benadeelde heeft gekozen voor de rechtsvorm van een v.o.f. maakt dit niet anders. Een zzp’er valt onder het toepassingsbereik van artikel 7:658 lid 4 BW, nu hij… Lees verder →

1
Rb: bouwbedrijf aansprakelijk voor val ZZP-er door dak
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2014:1966

Zzp'er (klusbedrijf) valt tijdens werkzaamheden voor bouwbedrijf door golfplaten dak. De kantonrechter overweegt dat uit de parlementaire geschiedenis volgt dat art. 7:658 lid 4 BW van toepassing is indien de persoon die buiten dienstbetrekking werkzaamheden verricht, voor de zorg van zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van degene voor wie hij… Lees verder →

1
Rb: champignonkwekerij aansprakelijk art 7:658 lid 4 voor letsel Poolse uitzendkracht
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:611

Vrijwaringzaak. Uitzendkracht van Pools uitzendbureau loopt letsel op bij het plukken van champignons op een pluklorrie bij het inlenend bedrijf. De kantonrechter oordeelt dat art. 7:658 lid 4 BW van toepassing is; het plukken van champignons is een werkzaamheid in het kader van het bedrijf van de champignonkwekerij. Dat de… Lees verder →

1
Hof: regres op uitzendkracht voor letselschade van werknemer stuit af op regresverbod van art 7:962 lid 3 BW
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2013:3717

Eenzijdig auto-ongeval, veroorzaakt door uitzendkracht die werkzaamheden verricht voor bestratingbedrijf, waarbij werknemer van dat bestratingbedrijf gewond raakt. De zorgverzekeraar vergoedt de zorgkosten van de werknemer en neemt regres op de uitzendkracht. Het hof oordeelt, evenals de rechtbank, dat onder de door de wetgever gekozen bewoordingen in art 7:962 lid 3… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: geen aansprakelijkheid voor letsel uitzendkracht door vallende plafondplaat; BGK
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2013:15015

Uitzendkracht loopt letsel op als tijdens het aanleggen van glasvezelkabels in een verpleeghuis een plafondplaat naar beneden valt. 1. Geen aansprakelijkheid eigenaar pand ex art 6:174 BW; niet aangetoond dat plaat is gevallen als gevolg van gebrek. 2. Geen aansprakelijkheid materiële werkgever art. 7:658 BW; werkgever heeft voldoende invulling gegeven… Lees verder →

1
RB: werknemer komt met hand in heggenschaar, voorlopig oordeel formele en materiële werkgever hebben hun zorgplicht geschonden
 • Rechtbank Leeuwarden
 • BY0862

Uitzendkracht loopt tijdens werkzaamheden handletsel op. Het vereiste dat schade in de uitoefening van de werkzaamheden moet zijn opgelopen, moet ruim worden uitgelegd. Dat eiser mogelijk heeft afgeweken van de hem gegeven opdracht kan daaraan niet afdoen. Op de formele en materiële werkgever rusten de stelplicht en bewijslast van de… Lees verder →

1
Hof: garagebedrijf (inlener) niet aansprakelijk voor val van ladder, regresvordering uitlener afgewezen
 • Hof Arnhem
 • BV0708

AVB-verzekeraar van uitzendbureau (uitlener) neemt regres op garagebedrijf (inlener/materiële werkgever). Werknemer was bij het ophangen van een reclamebord van een ladder gevallen. Het hof acht –anders dan de rechtbank- het garagebedrijf niet aansprakelijk. Het hof oordeelt dat er aan het gebruikte materiaal niets mankeerde, dat de werkgever oog heeft gehad… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey