Bronnen

Vacatures

1
Hof: BGK onredelijk, geen noodzaak voor inschakelen van zowel letselschadebureau als advocatenkantoor, groot deel werkzaamheden betrekking op onderlinge correspondentie
 • Hof Arnhem
 • ECLI:NL:GHARL:2013:6004

De arbeidsongeschiktheidverzekeraar heeft op grond van rapport van verzekeringsarts de uitkering op basis van de polis beëindigd. Deze beslissing is volgens het hof niet onzorgvuldig geweest. Nadat de advocaat van appellant had medegedeeld dat appellant het niet eens is met de rapportage van de verzekeringsarts, gaat de verzekeraar akkoord met… Lees verder →

1
Hof: BGK in niet-complexe zaak: uurtarief € 250,- en aantal uren niet redelijk (1)
 • Hof Arnhem

Letselschade is afgewikkeld voor € 65.500; belangenbehartiger vordert in totaal € 14.727,45 aan BGK a € 250; hiervan is reeds € 10.000,- betaald. Het hof stelt vast dat de discussie over de medische causaliteit uitsluitend door de medische deskundigen is gevoerd en de werkzaamheden van belangenbehartiger (vrijwel) uitsluitend hebben bestaan… Lees verder →

1
Hof: BGK in niet-complexe zaak: uurtarief € 250 en aantal uren niet redelijk (2)
 • Hof Arnhem

Medische aansprakelijkheidszaak (huisarts schenkt onvoldoende aandacht aan hypertensie). Verzekeraar heeft na deskundigenbericht € 10.000 aan schade vergoed en € 5000 aan BGK. Belangenbehartiger vordert resterende € 4.307,48. Het hof oordeelt dat belangenbehartiger onvoldoende heeft gesteld om te kunnen oordelen dat in redelijkheid meer kosten zijn gemaakt dan het reeds door… Lees verder →

1
Hof: ziekenhuis via omkeringsregel, proportionele aansprakelijkheid en billijkheidscorrectie voor 60% aansprakelijk voor geboorteletsel
 • Hof Arnhem

Geboorteletsel; arrest na verwijzing door Hoge Raad. Causaal verband tussen te laat overgaan tot keizersnede en hersenletsel? Het hof overweegt dat indien aansprakelijkheid van de arts is gebaseerd op overtreding de algemene norm van art 7:453 BW, er in het algemeen geen plaats is voor de omkeringregel, maar niet uitgesloten… Lees verder →

1
Rb: verjaring gestuit door tuchtrechtelijke klacht tegen psychiater; deskundigenbericht noodzakelijk
 • Hof Arnhem
 • BX6567

Medische aansprakelijkheid. Ouders stellen in 2007 psychiater aansprakelijk voor ontwikkelingsachterstand van in 1998 geboren zoon, omdat psychiater aan moeder medicijnen had voorgeschreven die schadelijk konden zijn voor de ongeboren vrucht. 1. Verjaring. A. Het hof oordeelt dat de verjaringstermijn is gaan lopen in 2001, toen ouders na advies medisch adviseur… Lees verder →

1
Hof: benadeelde heeft geen recht op inzage in correspondentie tussen verzekeraar en verzekerde
 • Hof Arnhem
 • BX4091

Medische aansprakelijkheid. Benadeelde vordert in incident (art 843a Rv) om hem inzage te verschaffen in alle correspondentie die het ziekenhuis en/of de arts aan MediRisk heeft gezonden in het kader van de aansprakelijkstelling. Het hof wijst de vordering af en overweegt daarbij dat de eiser op grond artikel 843a lid… Lees verder →

1
Hof: garagebedrijf (inlener) niet aansprakelijk voor val van ladder, regresvordering uitlener afgewezen
 • Hof Arnhem
 • BV0708

AVB-verzekeraar van uitzendbureau (uitlener) neemt regres op garagebedrijf (inlener/materiële werkgever). Werknemer was bij het ophangen van een reclamebord van een ladder gevallen. Het hof acht –anders dan de rechtbank- het garagebedrijf niet aansprakelijk. Het hof oordeelt dat er aan het gebruikte materiaal niets mankeerde, dat de werkgever oog heeft gehad… Lees verder →

1
Hof: Eternits aansprakelijk voor in het verkeer brengen asbestcementafval zonder waarschuwing
 • Hof Arnhem
 • BV0374

Nabestaanden van aan mesothelioom overleden slachtoffer stellen Eternit aansprakelijk voor het in 1968 ter beschikking stellen van asbestcementafval zonder passende waarschuwing. Het hof oordeelt dat Eternit in de periode vanaf de afgifte van het asbestcementafval tot aan in ieder geval 1999 (met de invoering van de overheidsmaatregelen tot sanering) onrechtmatig… Lees verder →

1
Hof: regresvordering zorgverzekeraar op hoofdelijk aansprakelijke veroorzaker voor 100% toegewezen, ondanks beperking van art. 7:962 lid 3 BW
 • Hof Arnhem
 • BR6589

Vrouw en kind raken gewond door ongeval waarvoor echtgenoot (resp. vader) en geïntimeerde in gelijke mate aansprakelijk zijn. Zorgverzekeraar Menzis neemt ex art. 6:102 BW regres op geïntimeerde (diens diens verzekeraar Interpolis). Het hof oordeelt dat vast staat dat de slachtoffers hun gehele schade naar keuze zouden kunnen verhalen op… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: na-risico; nieuwe WAM-verzekering afgesloten vlak na ongeval? Nieuwe WAM-verzekeraar loopt gehele dag risico
 • Hof Arnhem
 • ECLI:NL:GHARN:2011:BS1086

Na-risico. Ongeval vond plaats in narisico-periode van WAM-verzekeraar (London), op de dag dat de nieuwe WAM-verzekeraar (RVS) de verzekering aan de RDW meldt. Regres London op RVS. Het hof gaat er veronderstellenderwijs van uit dat RVS pas ná de aanrijding melding heeft gekregen van beëindiging van de schorsing van de… Lees verder →

1
Hof: regresvordering zorgverzekeraar op hoofdelijk aansprakelijke veroorzaker voor 100% toegewezen, ondanks beperking van art. 7:962 lid 3 BW
 • Hof Arnhem
 • BR6589

Vrouw en kind raken gewond door ongeval waarvoor echtgenoot (resp. vader) en geïntimeerde in gelijke mate aansprakelijk zijn. Zorgverzekeraar Menzis neemt ex art. 6:102 BW regres op geïntimeerde (diens diens verzekeraar Interpolis). Het hof oordeelt dat vast staat dat de slachtoffers hun gehele schade naar keuze zouden kunnen verhalen op… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey