Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
***Rb: verloskundige voor 3,6% aansprakelijk voor overlijden kindje; omkeringsregel niet, kansschade wel van toepassing; geen shockschade
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2020:5297

Verloskundige verwijst in strijd met geldende richtlijn zwangere vrouw niet door naar ziekenhuis; het kindje overlijdt perinataal. 1. Geen toepassing omkeringsregel; het niet vast staan van de doodsoorzaak staat aan het toepassen van de omkeringsregel in de weg. (r.o. 5.6) 2. Benadering via proportionele aansprakelijkheid in dit geval niet geschikt.… Lees verder →

1
Hof: PTTS na verlies baby bij bevalling door medische fout, oorzaak PTTS
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:2964

Aansprakelijkheid ziekenhuis. Vordering smartengeld en verlies van arbeidsvermogen van moeder wegens PTSS (posttraumatisch stresssyndroom) na overlijden baby bij bevalling door medische fout in 2004. 1. Het hof wijst provisionele vordering tot betaling van voorschot van € 300.000 af. Causaal verband tussen tekortkoming en schade staat nog niet vast. 2. Het… Lees verder →

1
Hof: bindendverklaring Overeenkomst DES-II
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2014:2371

De Overeenkomst DES-I is een regeling tot vergoeding van schade via fondsvorming door het gebruik tijdens zwangerschap van DES . Het fonds had nog voldoende middelen tot uitbreiding van de gerechtigden tot degenen met handicaps die mogelijk voortvloeien uit een te vroege geboorte (kleinkinderen, overeenkomst DES-II van 11 december 2013).… Lees verder →

1
Rb: medische aansprakelijkheid, bindend advies vernietigd wegens schending hoor en wederhoor
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:5254

Aansprakelijkheid van ziekenhuis voor schade als gevolg van de geboorte van een ernstig gehandicapt kind in 1993? 1. Het ziekenhuis vordert verklaring voor recht dat het ziekenhuis niet gebonden is aan het in 2009 uitgebrachte bindend advies. De rechtbank van oordeel dat door de bindend adviseur in strijd met de… Lees verder →

1
Rb: verloskundige niet aansprakelijk voor niet voorzien zeldzame situatie
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2014:4197

De rechtbank neemt de conclusies van deskundige over en oordeelt dat de verloskundige gedurende de eerste dagen na de geboorte van het kind heeft gehandeld met inachtneming van de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend verloskundige mag worden verwacht. Aangenomen moet worden dat zich bij het kind… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: ziekenhuis wel aansprakelijk voor geboorte eerste kind, maar niet voor tweede kind na mislukte sterilisatie
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:784

(Bij de eerder plaatsing van het vonnis stond een onjuiste samenvatting; daarom nogmaals.) Benadeelde raakt na mislukte sterilisatie nog twee maal zwanger van haar zesde en zevende kind. De aansprakelijkheid voor de eerste zwangerschap is erkend. 1. Geschil leent zich voor deelgeschilprocedure. Het niet adequaat uitvoeren van de op geboortebeperking… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: ziekenhuis wel aansprakelijk voor geboorte eerste kind, maar niet voor tweede kind na mislukte sterilisatie
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:784

Benadeelde raakt na mislukte sterilisatie nog twee maal zwanger van haar zesde en zevende kind. De aansprakelijkheid voor de eerste zwangerschap is erkend. 1. Geschil leent zich voor deelgeschilprocedure. Het niet adequaat uitvoeren van de op geboortebeperking gerichte ingreep is naar zijn aard letsel. 2. De rechtbank overweegt dat benadeelde… Lees verder →

1
Rb: vordering in 2009 wegens geboorteletsel in 1996 verjaard
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2013:10570

Direct na de geboorte in 1996 is gebleken dat de arm van de zoon van eisers niet goed functioneerde (Erbse parese). Eisers stellen in 2009 de arts en het ziekenhuis aansprakelijk. De rechtbank overweegt dat de verjaringstermijn gaat lopen zodra de patiënt voldoende zekerheid heeft dat de schade/het letsel (mede)… Lees verder →

1
HR: medische aansprakelijkheid: omkeringsregel van toepassing, nu geschonden norm strekt ter voorkoming van specificiek gevaar
 • BX7264

Geboorteletsel. Bij de geboorte loopt kind hersenletsel en Erbse parese (verlamming arm op). De Hoge Raad oordeelt dat het hof terecht de omkeringsregel heeft toegepast. Het hof heeft vastgesteld dat sprake is van een normschending (geen permanente CTG-registratie van de harttonen van de baby), dat de geschonden norm strekte tot… Lees verder →

1
Hof: ziekenhuis via omkeringsregel, proportionele aansprakelijkheid en billijkheidscorrectie voor 60% aansprakelijk voor geboorteletsel
 • Hof Arnhem

Geboorteletsel; arrest na verwijzing door Hoge Raad. Causaal verband tussen te laat overgaan tot keizersnede en hersenletsel? Het hof overweegt dat indien aansprakelijkheid van de arts is gebaseerd op overtreding de algemene norm van art 7:453 BW, er in het algemeen geen plaats is voor de omkeringregel, maar niet uitgesloten… Lees verder →

1
Rb: verjaring gestuit door tuchtrechtelijke klacht tegen psychiater; deskundigenbericht noodzakelijk
 • Hof Arnhem
 • BX6567

Medische aansprakelijkheid. Ouders stellen in 2007 psychiater aansprakelijk voor ontwikkelingsachterstand van in 1998 geboren zoon, omdat psychiater aan moeder medicijnen had voorgeschreven die schadelijk konden zijn voor de ongeboren vrucht. 1. Verjaring. A. Het hof oordeelt dat de verjaringstermijn is gaan lopen in 2001, toen ouders na advies medisch adviseur… Lees verder →

1
Hof: PTSS moeder na overlijden kind bij bevalling: affectieschade of schade door fout?
 • Hof Den Bosch
 • BW8927

Door fout ziekenhuis bij bevalling komt kind te overlijden. Moeder stelt dat zij hierdoor lijdt aan PTSS en zij vordert vergoeding van o.a. arbeidsvermogensschade. Vordering is gebaseerd op tekortkoming ziekenhuis, derhalve geen shockschade. Het hof overweegt dat moeder vanwege limitatieve stelsel van art 6:108 BW geen aanspraak kan maken op… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: geboorteletsel na kunstfout, omkeringsregel van toepassing
 • Rechtbank Arnhem
 • BU4405

Medische aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid voor te late keizersnede is erkend. Causaal verband tussen fout en ernstig letsel (asfyxie) van zoon van verzoekster. Verzoekster beroept zich op het rapport van de gezamenlijk aangezochte deskundige, zo nodig met toepassing van de omkeringsregel. Volgens verweerster is nader deskundigenbericht nodig, zodat het verzoek wegens de… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey