Bronnen

Vacatures

1
Hof: PTTS na verlies baby bij bevalling door medische fout, oorzaak PTTS
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:2964

Aansprakelijkheid ziekenhuis. Vordering smartengeld en verlies van arbeidsvermogen van moeder wegens PTSS (posttraumatisch stresssyndroom) na overlijden baby bij bevalling door medische fout in 2004. 1. Het hof wijst provisionele vordering tot betaling van voorschot van € 300.000 af. Causaal verband tussen tekortkoming en schade staat nog niet vast. 2. Het… Lees verder →

1
Hof: bindendverklaring Overeenkomst DES-II
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2014:2371

De Overeenkomst DES-I is een regeling tot vergoeding van schade via fondsvorming door het gebruik tijdens zwangerschap van DES . Het fonds had nog voldoende middelen tot uitbreiding van de gerechtigden tot degenen met handicaps die mogelijk voortvloeien uit een te vroege geboorte (kleinkinderen, overeenkomst DES-II van 11 december 2013).… Lees verder →

1
Rb: medische aansprakelijkheid, bindend advies vernietigd wegens schending hoor en wederhoor
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:5254

Aansprakelijkheid van ziekenhuis voor schade als gevolg van de geboorte van een ernstig gehandicapt kind in 1993? 1. Het ziekenhuis vordert verklaring voor recht dat het ziekenhuis niet gebonden is aan het in 2009 uitgebrachte bindend advies. De rechtbank van oordeel dat door de bindend adviseur in strijd met de… Lees verder →

1
HR: hersenletsel baby: hof is onvoldoende ingegaan op bezwaren partijdeskundige tegen deskundigenrapport
 • BZ1468

Antilliaanse zaak. Ziekenhuis aansprakelijk voor hersenbeschadiging baby na 'apparently life threatening event'? De Hoge Raad stelt voorop dat in een geval als het onderhavige, waarin het standpunt van een door een partij geraadpleegde deskundige afwijkt van dat van de door de rechter benoemde deskundige, de rechter zijn beslissing om de… Lees verder →

1
HR: geen billijkheidscorrectie naar boven na toepassing proportionele aansprakelijkheid
 • BX8349

Zwangere vrouw raakt betrokken bij ongeval; 8 weken later geboren baby heeft hersenbeschadiging. In cassatie staat niet ter discussie dat proportionele aansprakelijkheid op zijn plaats is. De Hoge Raad oordeelt dat bij toepassing van proportionele aansprakelijkheid geen ruimte bestaat om – nadat de rechter de in een percentage uitgedrukte kans… Lees verder →

1
Hof: ziekenhuis via omkeringsregel, proportionele aansprakelijkheid en billijkheidscorrectie voor 60% aansprakelijk voor geboorteletsel
 • Hof Arnhem

Geboorteletsel; arrest na verwijzing door Hoge Raad. Causaal verband tussen te laat overgaan tot keizersnede en hersenletsel? Het hof overweegt dat indien aansprakelijkheid van de arts is gebaseerd op overtreding de algemene norm van art 7:453 BW, er in het algemeen geen plaats is voor de omkeringregel, maar niet uitgesloten… Lees verder →

1
Rb: verjaring gestuit door tuchtrechtelijke klacht tegen psychiater; deskundigenbericht noodzakelijk
 • Hof Arnhem
 • BX6567

Medische aansprakelijkheid. Ouders stellen in 2007 psychiater aansprakelijk voor ontwikkelingsachterstand van in 1998 geboren zoon, omdat psychiater aan moeder medicijnen had voorgeschreven die schadelijk konden zijn voor de ongeboren vrucht. 1. Verjaring. A. Het hof oordeelt dat de verjaringstermijn is gaan lopen in 2001, toen ouders na advies medisch adviseur… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: geboorteletsel na kunstfout, omkeringsregel van toepassing
 • Rechtbank Arnhem
 • BU4405

Medische aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid voor te late keizersnede is erkend. Causaal verband tussen fout en ernstig letsel (asfyxie) van zoon van verzoekster. Verzoekster beroept zich op het rapport van de gezamenlijk aangezochte deskundige, zo nodig met toepassing van de omkeringsregel. Volgens verweerster is nader deskundigenbericht nodig, zodat het verzoek wegens de… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey