Bronnen

Vacatures

Vaknieuws
Het ‘voorrisico’ van een RDW geregistreerde WAM-verzekering
 • PIV-bulletin
 • Marjosse Hiel, advocate bij Kennedy Van der Laan

In het RDW-register staat aangegeven of, en bij wie, een auto WAM-verzekerd is. Een benadeelde mag in beginsel vertrouwen op de gegevens in het RDW-register en kan zodoende na een ongeval de betreffende verzekeraar aanspreken. In het register wordt echter geen tijdstip van het ingangsmoment van de WAM-verzekering vermeld. Wie… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof formuleert vragen over registratie WAM-dekking na ongeval
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:1721

In een tweetal zaken waarin het Waarborgfonds is betrokken staat tussen partijen vast dat het ongeval plaatsvond voordat de verzekeraar om dekking werd gevraagd en verzekeraar registreerde bij de RDW. Het Waarborgfonds beroept zich op het hof Arnhem van 30 augustus 2011 ECLI:NL:GHARN:2011:BS1086 dat jegens benadeelde de dekking per 0:00… Lees verder →

1
HR: regres WAM-verzekeraar op verzekerde na aanrijding onder invloed van alcohol, oordeel hof over opzetuitsluiting onbegrijpelijk
 • ECLI:NL:HR:2015:83

Regres WAM-verzekeraar op verzekerde na aanrijding onder invloed van alcohol. Verzekerde had gewoonte om met de auto naar de kroeg te gaan, daar 15-20 biertjes te drinken en met de auto naar huis te rijden. In de polisvoorwaarden is voorwaardelijk opzet uitgesloten van dekking; er is geen alcoholuitsluiting opgenomen. Het… Lees verder →

Vaknieuws
Samenloop van een garageverzekering en een autoverzekering voor een vervangende auto
 • PIV-bulletin
 • Mr. P. de Bont – Achmea/C. Visser – Reaal beiden op persoonlijke titel

Een kritische beschouwing op Hof Den Bosch 20 januari 2013 (LJN BZ0396) – ‘Dubbele’ jurisprudentie … Een WAM-verzekerde liet zijn auto repareren. Hij leende een auto bij de garage en veroorzaakte daarmee een ongeval. Een samenloopprobleem ontstond en de verzekeraars legden de zaak voor aan de rechter. De rechtbank oordeelde… Lees verder →

1
HR: abstracte schadebegroting autoschade op basis Audatex vanwege eenvoudige en uniforme afwikkeling
 • BX0357

Bij die schadeberekening is uitgangspunt dat de herstelkosten worden vastgesteld naar objectieve maatstaven, onafhankelijk van het daadwerkelijk verrichte herstel. Dit betekent dat van geobjectiveerde standaardtarieven mag worden uitgegaan en het feit dat de werkelijke herstelkosten lager liggen, omdat de Leasemaatschappij een korting van 15% heeft bedongen doet hier niet aan… Lees verder →

1
Rb: WAM-verzekeraar geslaagd in bewijs diefstal, diefstaluitsluiting art. 3 WAM van toepassing
 • Rechtbank Utrecht
 • BT1527

Onbekende bestuurder veroorzaakt in bij WAM-verzekeraar schade aan ander voertuig. Diefstal-uitsluiting van art. 3 WAM van toepassing? De rechtbank overweegt dat het feit dat de bestuurder ten tijde van het ongeval onbekend is, niet niet reeds meebrengt dat sprake is van diefstal en dat de stelplicht en bewijslast rust op… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: na-risico; nieuwe WAM-verzekering afgesloten vlak na ongeval? Nieuwe WAM-verzekeraar loopt gehele dag risico
 • Hof Arnhem
 • ECLI:NL:GHARN:2011:BS1086

Na-risico. Ongeval vond plaats in narisico-periode van WAM-verzekeraar (London), op de dag dat de nieuwe WAM-verzekeraar (RVS) de verzekering aan de RDW meldt. Regres London op RVS. Het hof gaat er veronderstellenderwijs van uit dat RVS pas ná de aanrijding melding heeft gekregen van beëindiging van de schorsing van de… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey