Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Hof: vergoeding vermogensschade en immateriële schade na gaswinning
 • Hof Arnhem-Leeuwarden, Rechtspraak.nl
 • ECLI:NL:GHARL:2022:8336

Geïntimeerden hebben samen met een aantal andere eigenaren en/ of bewoners van een woning in de omgeving van een gebied waar aardgas wordt gewonnen een procedure aanhangig gemaakt tegen de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM). In deze procedure vorderden zij dat wordt vastgesteld dat zij recht hebben op vermogensschade wegens… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: werkgever aansprakelijk na arbeidsongeval, verzoek om op adequate wijze mee te werken aan schaderegeling afgewezen
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2020:6625

Verzoeker heeft bij arbeidsongeval met heftruck letsel aan zijn hand opgelopen. 1. De rechtbank wijst verklaring voor recht dat werkgever aansprakelijk is toe, nu werkgever eerder al aansprakelijkheid heeft erkend. 2. Verzoek voor recht te verklaren dat werkgever op adequate wijze dient mee te werken aan de afwikkeling van de… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin 2017-1 Symposium van de Erasmus School of Law Culturen van letselschadeafwikkeling
 • PIV-bulletin
 • P. van Steensel

Ervaringen in Engeland, Noorwegen en Nederland   Onder de vlag van het European Institute for Tort Law (vergelijkend aansprakelijkheidsrecht) in Wenen is in de afgelopen jaren sociaalwetenschappelijk onderzoek verricht naar de manier waarop letselschades worden afgewikkeld in drie Europese jurisdicties: Engeland (en Wales), Noorwegen en Nederland. Op 6 december 2016… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin 2016-5 Herstelgerichte dienstverlening kan veel voor ouderen betekenen
 • PIV-bulletin
 • Joop Schrok, zorgmanager letselschade en directeur van EHC Arbeidsdeskundig Advies en Zorgmanagement

Verzekeraars en belangenbehartigers gaan er in het geval van een letselschade van ouderen nog wel eens aan voorbij dat door middel van herstelgerichte dienstverlening de kwaliteit van leven kan worden teruggebracht. Het letsel wordt er uiteraard niet door weggenomen, maar beperkingen als gevolg van dat letsel mogelijk wel. Vaak kan… Lees verder →

Jurisprudentie
CRvB: letselschadevergoedingen na 11-10-2010 meetellen in de vermogensinkomensbijtelling niet onredelijk
 • Centrale Raad van Beroep
 • ECLI:NL:CRVB:2016:3853

Het Besluit van 4 december 2013, houdende wijziging van het Bijdragebesluit zorg en het Besluit maatschappelijke ondersteuning, verzacht de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ en Wmo (Stb. 2013, 535). Het is tot stand gekomen om onder meer letselschadevergoedingen met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 uit te… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin 2016-4 Opleiding tot herstelcoach geeft een stevige basis. Een interview.
 • PIV-bulletin
 • P. van Steensel

In het najaar is de derde uitvoering van de opleiding tot herstelcoach van start gegaan. Deze door de Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO) geaccrediteerde opleiding is een coproductie van enerzijds de Bureaus in Houten, voor de inhoudelijke invulling, en anderzijds Quasir in Wolvega, het opleidingsinstituut en expertisecentrum voor zorg… Lees verder →

1
HR: abstracte schadebegroting autoschade op basis Audatex vanwege eenvoudige en uniforme afwikkeling
 • BX0357

Bij die schadeberekening is uitgangspunt dat de herstelkosten worden vastgesteld naar objectieve maatstaven, onafhankelijk van het daadwerkelijk verrichte herstel. Dit betekent dat van geobjectiveerde standaardtarieven mag worden uitgegaan en het feit dat de werkelijke herstelkosten lager liggen, omdat de Leasemaatschappij een korting van 15% heeft bedongen doet hier niet aan… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey