Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Hof: Ingangsdatum wettelijke rente
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2023:2048

De vraag die voorligt is vanaf wanneer wettelijke rente is verschuldigd over de toegewezen bedragen aan immateriële schadevergoeding. Bij onrechtmatig handelen als in dit geval (ontucht/seksueel misbruik gedurende een langere periode) kan worden aangenomen dat in elk geval een deel van de immateriële schade direct op het moment van het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: vordering op slachtoffer van betaling advocaatkosten toegewezen
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2023:3389

Elfi Letselschade vordert betaling van openstaande advocaatkosten van een voormalig cliënt die is overgestapt naar een andere belangenbehartiger. De voormalig cliënt betwist de hoogte van de geclaimde bedragen. Hij is teleurgesteld omdat Elfi weinig voor hem heeft betekend. De rechtbank acht dit verweer onvoldoende onderbouwd en wijst de vordering toe. Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: vergoeding vermogensschade en immateriële schade na gaswinning
 • Hof Arnhem-Leeuwarden, Rechtspraak.nl
 • ECLI:NL:GHARL:2022:8336

Geïntimeerden hebben samen met een aantal andere eigenaren en/ of bewoners van een woning in de omgeving van een gebied waar aardgas wordt gewonnen een procedure aanhangig gemaakt tegen de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM). In deze procedure vorderden zij dat wordt vastgesteld dat zij recht hebben op vermogensschade wegens… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: berekening wettelijk rente over verlies arbeidsvermogen, waaronder begrepen vergoedingen voor interim-managers
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2020:1628

Bij eerder tussenarrest heeft het hof de deskundige opgedragen de wettelijke rente te berekenen over de materiële en immateriële schade. Op basis van de opmerkingen van de deskundige is het hof voornemens te oordelen dat de ten behoeve van de interim-managers betaalde kosten als vergoeding van het door benadeelde geleden… Lees verder →

Vaknieuws
Wettelijke rente van 3 naar 2 procent
 • Min. van Justitie

De ministerraad heeft op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ingestemd met een verlaging van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties van 3 naar 2 procent. Het besluit gaat in op 1 januari 2015. De wettelijke rente is de rente die is verschuldigd als vergoeding voor vertragingsschade bij een… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: geen wettelijke handelsrente verschuldigd over verzekeringsuitkering
 • Hof Amsterdam
 • BR5292

De vordering tot betaling van rente betreft een vordering tot schadevergoeding wegens de vertraging in de uitkering uit de verzekeringsovereenkomst. Art. 6:119a BW is daarop niet van toepassing. Een verzekeringsovereenkomst is geen handelsovereenkomst in de zin van deze bepaling. Bedrijfsmatig maakt dat niet anders. Art. 6:119a BW vormt de implementatie… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey