Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Hof: berekening wettelijk rente over verlies arbeidsvermogen, waaronder begrepen vergoedingen voor interim-managers
  • Hof Den Bosch
  • ECLI:NL:GHSHE:2020:1628

Bij eerder tussenarrest heeft het hof de deskundige opgedragen de wettelijke rente te berekenen over de materiële en immateriële schade. Op basis van de opmerkingen van de deskundige is het hof voornemens te oordelen dat de ten behoeve van de interim-managers betaalde kosten als vergoeding van het door benadeelde geleden… Lees verder →

Vaknieuws
Wettelijke rente van 3 naar 2 procent
  • Min. van Justitie

De ministerraad heeft op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ingestemd met een verlaging van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties van 3 naar 2 procent. Het besluit gaat in op 1 januari 2015. De wettelijke rente is de rente die is verschuldigd als vergoeding voor vertragingsschade bij een… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: geen wettelijke handelsrente verschuldigd over verzekeringsuitkering
  • Hof Amsterdam
  • BR5292

De vordering tot betaling van rente betreft een vordering tot schadevergoeding wegens de vertraging in de uitkering uit de verzekeringsovereenkomst. Art. 6:119a BW is daarop niet van toepassing. Een verzekeringsovereenkomst is geen handelsovereenkomst in de zin van deze bepaling. Bedrijfsmatig maakt dat niet anders. Art. 6:119a BW vormt de implementatie… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey