Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Hof: Ingangsdatum wettelijke rente
  • Hof Den Haag
  • ECLI:NL:GHDHA:2023:2048

De vraag die voorligt is vanaf wanneer wettelijke rente is verschuldigd over de toegewezen bedragen aan immateriële schadevergoeding. Bij onrechtmatig handelen als in dit geval (ontucht/seksueel misbruik gedurende een langere periode) kan worden aangenomen dat in elk geval een deel van de immateriële schade direct op het moment van het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Aansprakelijk na groepsmishandeling
  • Rechtbank Amsterdam
  • ECLI:NL:RBAMS:2023:6765

Op 19 april 2022 reed eiser op zijn scooter. Terwijl hij stond te wachten voor het stoplicht is hij door drie personen (gedaagden) aangevallen. De bewezenverklaring uit het strafvonnis leidt er toe dat, behoudens tegenbewijs, vaststaat dat gedaagden openlijk geweld hebben gepleegd tegen eiser, dat zij eiser hebben mishandeld en… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Geen aansprakelijkheid wegens geslaagd beroep op noodweerexces
  • Rechtbank Rotterdam
  • ECLI:NL:RBROT:2023:2774

Een barman en een klant zijn in een handgemeen geraakt in een café. Tijdens het handgemeen heeft de klant letsel opgelopen. De klant heeft de barman aansprakelijk gesteld voor de schade die hij heeft geleden door het toedoen van de barman. In de strafrechtelijke procedure heeft het hof poging tot… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank erkent voldoende belang bij verklaring voor recht naast strafvonnis
  • Rechtbank Rotterdam
  • ECLI:NL:RBROT:2023:4542

In deze zaak is de eiser slachtoffer van een geweldsmisdrijf. Gedaagde heeft een kogel op eiser afgevuurd waarbij eiser in zijn voet is geraakt. Voor die handeling is gedaagde strafrechtelijk veroordeeld. In dat kader is ook een schadevergoeding aan eiser toegekend. Eiser meent echter dat gedaagde ook in civielrechtelijke zin… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey