Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rechtbank: Aansprakelijk na groepsmishandeling
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2023:6765

Op 19 april 2022 reed eiser op zijn scooter. Terwijl hij stond te wachten voor het stoplicht is hij door drie personen (gedaagden) aangevallen. De bewezenverklaring uit het strafvonnis leidt er toe dat, behoudens tegenbewijs, vaststaat dat gedaagden openlijk geweld hebben gepleegd tegen eiser, dat zij eiser hebben mishandeld en… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, verkeersongeval tussen wielrenner en voetganger, onrechtmatigde daad, geen groepsaansprakelijkheid, eigen schuld
 • Rechtbank Midden-Nederland, Rechtspraak.nl
 • ECLI:NL:RBMNE:2022:4614

Een drietal collega’s waren op 5 april 2017 aan het wielrennen en reden op een gegeven moment achter elkaar. Eiseres liep aan de rechterkant van de weg. Toen gedaagde 1 eiseres wilde passeren, heeft een aanrijding tussen hen plaatsgevonden. De vrouw draaide zich om en stak ineens over zonder te… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: geen groepsaansprakelijk voor mishandeling (art 6:166 BW), enkel bij vechtpartij gaan staan is onvoldoende
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2022:1334

Appellant is mishandeld door X, die hiervoor strafrechtelijk is veroordeeld. In deze procedure stelt appellant geïntimeerde aansprakelijk o.g.v. art 6:166 BW (groepsaansprakelijkheid). Het hof is van oordeel dat niet is voldaan aan de vereisten van art.  6:166 BW. De mishandeling van appellant door X is zonder meer onrechtmatig. Op grond… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: Zaak leent zich niet voor behandeling, eigen schuld, moeder?
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2018:15679

Verzoeker kreeg klappen. De voorlopige hechtenis van de minderjarige verweerder was geschorst onder voorwaarden die hij in dit incident had geschonden. De zaak leent zich niet voor behandeling in een deelgeschilprocedure. Uit verklaringen blijkt wel dat de minderjarige in beginsel hoofdelijk aansprakelijk is voor de door verzoeker geleden schade. Evenwel… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Uitkering uit Schadefonds heeft geen invloed op vorderingsrecht van benadeelde
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2018:9660

In een café heeft gedaagde eiser tweemaal één duw gegeven, waarna meerdere personen uit de groep eiser hebben geslagen. Gedaagde is door de politierechter veroordeeld voor openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen. Voor aansprakelijkheid op grond van art. 6:166 BW is niet vereist dat de deelnemer zelf schade heeft… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: mishandeling van de één impliceert nog geen groepsaansprakelijkheid voor mishandeling van de ander
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:6762

De politierechter veroordeelde gedaagde 2 wegens twee pogingen tot zware mishandeling. Hij is in beginsel aansprakelijk voor de schade van eiseres. Dat zij de discussie heeft opgezocht over problemen die samenhingen met drugsgebruik van bewoners betekent niet dat zij daarmee, afgezet tegen de mogelijkheid dat zij daardoor schade zou oplopen,… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: smartengeld neergeschoten profbokser (“rechtbank niet doof voor signalen uit de rechtswetenschap”): € 25.000,-
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2014:8699

Profbokser wordt na ruzie neergeschoten en loopt ernstig beenletsel op. Bij eerder tussenvonnis zijn gedaagden hoofdelijk aansprakelijk geacht voor de schade. 1. Verlies arbeidsvermogen als profbokser onvoldoende onderbouwd. 2. Studievertraging voor een jaar toegewezen conform Letselschade Richtlijn. 3. Smartengeld: veel pijn, 49 dagen ziekenhuisopname; door blijvende functiebeperking voet heeft hij… Lees verder →

1
Rb: smartengeld voor agent strandrellen, vordering jegens andere groepsleden afgewezen
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2014:8166

Groepsaansprakelijkheid ex art 6:166 BW? Politieagent heeft 10 –strafrechtelijk veroordeelde- relschoppers aansprakelijk gesteld voor de immateriële schade die hij heeft geleden bij de strandrellen in Hoek van Holland. Tijdens de rellen zijn politiefunctionarissen belaagd in verschillende stadia, die later in de strafzaken zijn aangeduid als “carrousel” en anderzijds “treintje”/“linie”. De… Lees verder →

1
Rb: smartengeld voor agenten strandrellen
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2014:7217, ECLI:NL:RBROT:2014:7209, ECLI:NL:RBROT:2014:7220

Groepsaansprakelijkheid. De Rechtbank Rotterdam heeft vorderingen van 24 politieagenten (grotendeels) toegewezen. De agenten vorderden smartengeld van 17 relschoppers die deel uitmaakten van een grote groep die hen tijdens rellen belaagde, wegens door doorstane doodsangst. Zes van de agenten vorderden elk nog een extra bedrag aan schadevergoeding vanwege een Post Traumatisch… Lees verder →

1
Rb: jongen ondanks vrijspraak (groeps)aansprakelijk voor aanwezigheid bij mishandeling
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2013:8903

Benadeelde wordt mishandeld door gedaagde sub 1, die hiervoor door politierechter strafrechtelijk wordt veroordeeld; gedaagde sub 2 is hierbij aanwezig, maar wordt vrijgesproken. Benadeelde spreekt beiden aan o.g.v. groepsaansprakelijkheid (art 6:166 BW); hij vordert verklaring voor recht dat gedaagden jegens hem onrechtmatig hebben gehandeld en dat zij ieder aansprakelijk zijn… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey